Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧУБИНСЬКИЙ
   

ЧУБИНСЬКИЙ

Павло Платонович [15(27).І 1839, хутір побл. м. Борисполя, тепер Київ, обл. — 14(26).І 1884, Київ] — укр. правознавець, етнограф, фольклорист, поет, громад, діяч. Закін. 1861 юрид. ф-т Петерб. ун-ту. Учителював у Києві, співробітничав у журн. «Основа» та київ. «Старій громаді». 1862 написав вірш «Ще не вмерла Україна», який пізніше став укр. нац. гімном. Восени того ж року висланий до Архангельської губ. за «належність до таємного товариства» і написання «возмутительной песни». Працював секретарем місц. стат. к-ту, ред. «Архангельских губернских ведомостей» і ст. чиновником з особливих доручень при губернаторі. Після звільнення з-під полщ. нагляду (1869) оселився у Петербурзі. В 1869—70 за дорученням Рос. геогр. т-ва очолив етногр.-стат. експедицію на Правобереж. Україну, мат-ли якої були опубліковані за його редакцією у 7-томній праці «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край» (1872—79). Один з ініціаторів утворення у Києві Пд.-Зх. відділення Рос. геогр. т-ва (1873). Брав участь у сусп.-політ, русі, був членом редколегії газ. «Киевский телеграф». Після прийняття Емського акта 1876 був висланий з України. Деякий час працював у Петербурзі, а навесні 1879 повернувся до Києва. Ч. займався також дослідженням звичаєвого права.

Опубл. праці: «Нарис народних юридичних звичаїв і понять в Малоросії» (1869) та «Юридичні звичаї» (1878).

Чубинський Павло Платонович - leksika.com.ua

Нагороджений золотою та срібною медалями Рос. геогр. т-ва (1873), золотою медаллю Міжнар. етногр. конгресу в Парижі (1879), лауреат Уваровської премії Рос. АН (1879).

Літ.: Чередниченко Д. Павло Чубинський. «Київ, старовина», 1992, № 6; Верменич Я. Чубинський П. П. В кн.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996; Шаров І. Ф. 100 видатних імен України. К., 1999.

В. М. Чисніков.

 

Схожі за змістом слова та фрази