Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УСЕНКО
   

УСЕНКО

Ігор Борисович (4.ІУ 1957, Київ) -укр. правознавець, канд. юрид. наук з 1986, з. ю. України з 1994. Закінчив 1982 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Відтоді — в Ін-ті д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України: аспірант, молодший наук, співробітник, наук, співробітник, старший наук, співробітник (з 1990), зав. відділу істор.-політол. досліджень д-ви і права України (з 1997), зав. відділу істор.-прав. досліджень (з 2002). Одночасно (з 1991) — вчитель Київ, гімназії № 117, професор каф. загальноправ. дисциплін Нац. академії СБУ (з 1992), зав. каф. теорії та історії д-ви і права, згодом каф. історії д-ви і права Київ, ун-ту права (з 1997). З 1991 — позашт. наук, консультант К-ту ВР України з питань нац. безпеки і оборони. В 1995— 2000 був членом Укр. комісії з питань правничої термінології. Член ряду наук.-метод, і експерт, рад. Віце-президент Міжнар. асоціації істориків права. Брав участь у підготовці понад 30 законопроектів, умовно-термінол. експертизі Конституції України 1996.

Усенко Ігор Борисович - leksika.com.ua

Досліджує проблеми історії д-ви і права України, історії вітчизн. юрид. науки, законод. техніки та укр. юрид. термінології, наук.-метод. забезпечення правової освіти школярів.

Осн. праці: «Перша кодифікація законодавства Української РСР» (1989), «Микола Прокопович Василенко» (1991), «Юридична наука і освіта на Україні» (1992), «Правовий статус Академії наук України» (1993), «Більшовицький уряд України. 1917—1924», «Україна в роки непу: доля ку рсу на революційну законність» (обидві — 1995), «Права людини. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв» (1996), «Основи правознавства. Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи» (1997, 2002; перекладений рос., рум. і утор, мовами), «Академічна юридична думка» (1998), «Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя», «Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1949-1999» (обидві — 1999), «Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму. 1929—1941» (2001). Член редколегії і один з авторів статей Юридичної енциклопедії (т. 1—6, 1998—2004). Відп. секретар редколегії 10-томної «Антології української юридичної думки», відп. редактор (т. 1 —З, 2002—03), упорядник і автор вступ, нарисів та біогр. статей до ряду томів цього видання. Лауреат премії ім. М. П. Василенка НАН України (1994).

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази