Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТІ
   

РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТІ

- єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці, встановлений згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю» (1994, в ред. 1999) та ін. нормат.-прав. актів. Осн. питання Р. с. регламентуються: Положенням про порядок і механізм формування та опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю; Положенням про порядок надання, переоформлення, зупинення дії або скасування дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; Положенням про порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці (всі затв. КМ України 29.ХІ 2001). З метою охорони держ. таємниці встановлено: єдині вимоги до виготовлення, користування, збереження, передачі, транспортування та обліку матеріальних носіїв секр. інформації; дозвільний порядок провадження органами держ. влади, органами місц. самоврядування, підприємствами, установами і організаціями діяльності, пов'язаної з держ. таємницею; обмеження оприлюднення, передачі ін. д-ві або поширення ін. шляхом секр. інформації; обмеження щодо перебування і діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та іноз. юрид. осіб, їх доступу до держ. таємниці, а також розташування і переміщення об'єктів і тех. засобів, що їм належать; особливості здійснення відповід. органами держ. влади їх функцій щодо органів держ. влади, органів місц. самовряд ування, підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з держ. таємницею; Р. с. органів держ. влади, органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність, пов'язану з держ. таємницею; спец, порядок допуску та доступу гр-н до держ таємниці; тех. і криптографічний захист секр. інформації. Віднесення інформації до держ. таємниці здійснюється за мотивованим рішенням держ. експерта з питань таємниць за його власною ініціативою, за зверненням керівників відповід. органів держ. влади, органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій чи гр-н. Інформація вважається держ. таємницею від часу опублікування Зводу відомостей, шо становлять держ. таємницю, до якого включена ця інформація, чи змін до нього у порядку, встановленому Законом «Про державну таємницю». Звід відомостей, що становлять держ. таємницю, формує та публікує Служба безпеки України в офіц. виданнях відомства на підставі рішень держ. експертів з питань таємниць. Матеріальні носії інформації засекречуються шляхом надання відповід. док-ту, виробу або ін. матеріальному носію інформації грифа секретності. Реквізити кожного матеріального носія секр. інформації мають містити гриф секретності, який відповідає ступеню секретності інформації, встановленому рішенням держ. експерта з питань таємниць: «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно».

Строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до держ. таємниці, встановлюється держ. експертом з питань таємниць з урахуванням ступеня секретності інформації, критерії визначення якого встановлює СБУ, та ін. обставин. Він не може перевищувати для інформації з грифом «особливої важливості» — ЗО років, для інформації «цілком таємно» — 10 років, для інформації «таємно» — 5 років (ст. 13 Закону «Про державну таємницю»). В органах держ. влади, органах місц. самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які провадять діяльність, пов'язану з держ. таємницею, з метою розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення Р. с, пост, контролю за їх додержанням утворюються режимно-секретні органи на правах структурних підрозділів. їх утворення, реорганізація чи ліквідація здійснюються за погодженням з СБУ. Порушення Р. с. може тягти за собою крим. відповідальність за такі дії, як державна зрада (ст. 111 КК України); шпигунство (ст. 114); розголошення державної таємниці (ст. 328); втрата док-тів, що містять держ. таємницю (ст. 329); розголошення відомостей військ, характеру, які становлять держ. таємницю, або втрата док-тів чи мат-лів, що містять такі відомості (ст. 422). Див. також Таємна інформація.

А. А. Музика, Є. В. Лащук.

 

Схожі за змістом слова та фрази