Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ
   

ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ

Микола Гаврилович [12(24)VII 1828, м. Саратов - 17(29).Х 1889, там же] — рос. письменник і публіцист. Закін. 1850 істор.-філол. ф-т Петерб. ун-ту. У 1850— 53 — ст. учитель однієї із Саратов, гімназій. Наприкінці 1853 повернувся до Петербурга, де працював учителем рос. мови Другого кадет, корпусу. З 1854 почав діяльність у журналах «Современник» та «Отечественные записки», газеті «Санкт-Петербургские ведомости». У 1855 захистив магістерську дис. «Естетичне відношення мистецтва до дійсності». У 1856-59 служив у Петерб ург, губ. правлінні. За заклики до повалення уряду 1862 був заарештований і кинутий до Петропавл. фортеці. 13.V 1864 за рішенням Сенату Ч. на майдані був підданий акту громадянської страти і засуджений до каторж. робіт на 14 років

Чернишевський Микола Гаврилович - leksika.com.ua

(строк незабаром був скорочений удвічі). Покарання відбував у Кадаї (тепер місто в Читин. обл.; на кордоні з Монголією) та на Александровському з-ді (Нерчинський округ). 1871 строк каторги закінчився, але тільки у 1889 влада дозволила Ч. повернутися до рідного Саратова. Політ.-прав, погляди Ч. викладені у його творах: «Естетичне відношення мистецтва до дійсності» (1855), «Нариси гегелівського періоду», «Дослідження про внутрішні відносини народного життя і особливо в сільських установах Росії», «Про поземельну власність» (усі три — 1857), «Про нові умови сільського побуту», «Про способи викупу кріпаків», «Заходи, вжиті до обмеження поміщицької влади за царювання імператриці Катерини II, Олександра І та Миколи І», «Боротьба партій у Франції за Людовіка XVIII і Карла X» (всі чотири — 1858), «Економічна діяльність і законодавство», «Матеріали для вирішення селянського питання» (обидва — 1859), «Капітал і праця», «Липнева монархія» (обидва — 1860), «Нариси політичної економії (за Міллем)» (1860-61), «Що робити?» (1862-63) та ін.

Проблеми д-ви і права Ч. аналізував з позицій демократизму, соціалізму, антропол. матеріалізму під впливом рос. кріпосної дійсності та революцій 1848—49 у Європі. Рушійною силою державотв. процесів він вважав «натуру людську» з її прагненням не до суспільної, а до «власної користі». Це прагнення «розумного егоїста» врешті-решт і привело його до висновку про необхідність рев. зміни соціальних відносин взагалі і прав, зокрема, у першу чергу відносин власності. Провід, силою у «поваленні всіх старих влад», на думку Ч., має стати селянство, оскільки лібер. дворянство неспроможне домагатися повного скасування поміщ. власності на землю без будь-якого викупу. У б-бі за права трудящих Ч. відкидав тезу про невідворотність експлуатації, визнавав переваги капіталізму над феодалізмом, але різко критикував капіталізм за нездатність знищити прав, засобами анархію в-ва, жорстоку конкуренцію, виснажливу експлуатацію. Ідеал Ч. — принцип общин, (громадського) землеволодіння, на сторожі якого має стояти майб. д-ва. Перебуваючи на позиціях природ, праворозуміння, Ч. вважав гол. обов'язком д-ви усунення «протиприродних умов життя», виступав за «юридичну незалежність і недоторканність окремої особи», забезпечення прав людини, засуджував репрес. закони, спрямовані проти свободи слова чи думки. Він наголошував на необхідності запровадження місц. представн. управління і самоуправління, «праведного суду», гласного і змагального процесу тощо.

Тв.: Вибр. філос. твори, т. 1—3. К., 1950—52.

Літ.: Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность, т. 1—2. Ленинград, 1928; Чернышевская Н. М. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. 1828-1889. М., 1953; Рюриков Б. С. Н. Г. Чернышевский. М., 1961.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази