Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тред-трої arrow ТРИНАДЦЯТА КОНФЕРЕНЦІЯ РКП(б)
   

ТРИНАДЦЯТА КОНФЕРЕНЦІЯ РКП(б)

Відбулася 16—18.І 1924 в Москві. В роботі конференції брали участь 128 делегатів з ухвальним і 222 — з дорадчим голосом. Порядок денний: 1) Чергові завдання екон. політики; 2) Питання парт. будівництва; 3) Міжнародне становище. Конференція прийняла також резолюцію про підсумки дискусії і про дрібно-бурж. ухил у партії та привітання газ. "Правда". Проходила в умовах гострої дискусії, нав'язаної партії троцькістами (див. Троцькізм). На конференції опозиціонери виступили в усіх осн. питаннях проти політики партії. Конференція розглянула проблеми подолання кризи збуту пром. товарів через т. з. ножиці — значну різницю цін на пром. і с.-г. продукцію. З цією метою в резолюції "Про чергові завдання економічної політики" було намічено заходи по дальшому розвитку нар. г-ва на базі нової економічної політики: здійснення грошової реформи, зниження накладних видатків у торгівлі й цін на пром. товари, підвищення цін на продукти землеробства, піднесення тех. рівня с. г., надання селянам, насамперед бідноті, дешевого кредиту, розширення внутр. і зовн. торгівлі, зміцнення фінансів, поліпшення планування тощо. Конференція підбила підсумки дискусії й завдала нищівного удару опозиції, яка намагалася збити партію з ленінського шляху, ослабити парт. апарат, підірвати єдність партії. Конференція кваліфікувала опозицію як спробу ревізії більшовизму, "прямий відхід від ленінізму" та "явно виражений дрібнобуржуазний ухил". Конференція схвалила резолюцію " Про парт-будівництво", в якій зосереджувалась увага на дальшому зміцненні єдності партії, поліпшенні роботи парт. органів, посиленні зв'язків з масами і ширшому залученні їх до активної участі в госп. і культурно політ. будівництві. Особлива увага зверталась на збільшення в партії пролет. ядра. Конференція запропонувала ЦК опублікувати п. 7 прийнятої Десятим з'їздом РКП(б) за пропозицією В. І. Леніна резолюції "Про єдність партії", який надавав ЦК і ЦКК право переводити з членів у кандидати і навіть виключати з партії будь-якого члена ЦК за допущення фракційності. Ці рішення відіграли важливу роль у зміцненні партії й проведенні в життя її ген. лінії.

Літ.: КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1979; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, т. 4, кн. 1. К., 1972.

М. В. Черненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази