Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оск-ото arrow ОСНОВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН СОЦІАЛІЗМУ
   

ОСНОВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН СОЦІАЛІЗМУ

— закон руху соціалістичної економіки, що виражає суть соціалізму і полягає в дедалі повнішому задоволенні зростаючих матеріальних і культурних потреб народу, всебічному розвиткові всіх членів суспільства на основі неухильного піднесення і вдосконалення суспільного виробництва та підвищення його ефективності на базі науково-технічного прогресу. О. е. з. с. визначає осн. напрями розвитку соціалістичного виробн., осн. взаємозв'язки екон. законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ. Виникає й починає діяти з переходом засобів виробн. з приватної власності в суспільну соціалістичну власність і створенням соціалістичного укладу в економіці країни. Сфера діяння О. е. з. с. в перехідний період від капіталізму до соціалізму обмежена рамками соціалістичного укладу г-ва, оскільки в приватнокапіталістичному укладі, що певний час існує поряд з ним, діє закон додаткової вартості. З дальшим розвитком соціалістичних виробничих відносин сфера діяння О. е. з. с. розширюється, а з перемогою соціалізму він дістає повний простір. Матеріальну базу діяння О. е. з. с. становлять сусп. продуктивні сили, неухильний розвиток яких зумовлений органічним поєднанням досягнень науково-технічної революції з перевагами соціалістичної системи г-ва.

О. е. з. с. відображає спільність інтересів сукупних власників сусп. засобів виробн. в процесі узгодженої в масштабі суспільства праці, характеризує суть екон. ладу соціалізму — підпорядкованість сусп. виробн. зростанню добробуту всіх членів суспільства. За соціалізму задоволення потреб людини вперше в історії людства стає безпосередньою метою сусп. виробн. Засіб досягнення цієї мети — динамічний розвиток сусп. виробн., підвищення його ефективності, прискорення наук.-тех. прогресу, підвищення продуктивності праці, всемірне поліпшення якості продукції і якості роботи в усіх ланках народного господарства. Темпи зростання національного доходу і пропорції його розподілу на споживання і нагромадження здійснюються за соціалізму планомірно і в інтересах трудящих. Зростаюче задоволення сусп. та індивідуальних потреб в умовах повної зайнятості і неухильного зростання продуктивності праці на етапі розвинутого соціалізму супроводиться збільшенням вільного часу членів суспільства, необхідного для їхнього всебічного фіз. і духовного розвитку, вдосконаленням соціалістичного способу життя, що, в свою чергу, сприяє підвищенню продуктивної сили праці і продуктивності сусп. праці. Пізнання і планомірне використання механізму О. е. з. с, комплексне вдосконалення господарського механізму створюють умови для неухильного розвитку сусп. виробн. і підвищення добробуту народу. Послідовна реалізація цієї мети — найважливіше завдання економічної стратегії КПРС. В розвинутому соціалістичному суспільстві вимоги О. е. з. с. дедалі повніше реалізуються через діяння планомірного, пропорційного розвитку народного господарства закону. З перемогою соціалістич. революцій в ряді країн, утвердженням у них сусп. власності на засоби виробн. і утворенням світової системи соціалізму врахування вимог О. е. з. с. сприяє зростанню екон. могутності й неухильному піднесенню добробуту народу кожної з країн і всієї світової системи соціалізму (див. Комплексна програма дальшого поглиблення і вдосконалення співробітництва і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн — членів РЕВ). Бурж. економісти заперечують О. е. з. с. Вони твердять, що розвиток соціалістичної економіки підпорядковано діянню товарного виробн. та ринку (див. Неолібералізм, "Ринковий соціалізм") або взагалі заперечують діяння об'єктивних екон. законів соціалізму, закону руху соціалістичної економіки. Ці трактування є антинауковими. Реалізація О. е. з. с. веде до створення передумов поступового переходу від соціалізму до комунізму.

М. П. Панченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази