Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пері-петра arrow ПЕРШИЙ З'ЇЗД КП(Б) УКРАЇНИ
   

ПЕРШИЙ З'ЇЗД КП(Б) УКРАЇНИ

— відбувся в Москві 5—12.VII 1918. В роботі з'їзду взяли участь 65 делегатів з ухвальним і 147 делегатів — з дорадчим голосом, що представляли 45 парт. орг-цій, у яких налічувалося понад 4 тис. комуністів. Присутні були також бл. 60 гостей. Порядок денний: 1. Доповідь Організаційного бюро по скликанню Першого з'їзду КП(б)У; 2. Доповідь Всеукраїнського партійного тимчасового комітету; 3. Звіт більшовицької фракції в Народному Секретаріаті; 4. Про поточний момент; 5. Про збройне повстання; 6. Про держ. відносини Рад. України з Рад. Росією; 7. Про ставлення до т. з. "рад"; 8. Про ставлення до ін. партій; 9. Про об'єднання з лівими укр. соціал-демократами; 10. Про партію; 11. Орг. питання; 12. Вибори ЦК. Почесним головою з'їзду було обрано В. І. Леніна. Напередодні відкриття з'їзду він прийняв групу делегатів, обговорив з ними найважливіші питання порядку денного, тези осн. доповідей і проекти резолюцій, дав поради щодо парт. керівництва революц. боротьбою укр. народу, утворення Компартії України. На початку роботи з'їзд гаряче вітали представники соціал-демократії Польщі і Литви, нім., угорської, чехословацької, рум., пд.-слов'янської і бессарабської комуністичних груп при ЦК РКП(б), а також голова Федерації іноземних груп при ЦК РКП(б) Бела Кун. 6.VІІ делегати з'їзду із зброєю в руках взяли участь у ліквідації лівоесерівського заколоту 1918 в Москві. З'їзд заслухав доповіді М. О. Скрипника про роботу Орг. бюро по скликанню з'їзду і М. М. Майорова про діяльність Всеукр. Парт. тимчасового к-ту і схвалив роботу цих органів. При розгляді питання про поточний момент (політ. становище і завдання партії), як і при обговоренні питання про збройне повстання та ряду інших, на з'їзді розгорнулася внутріпарт. боротьба, зумовлена існуючими серед частини парт. працівників України незгодами в питаннях оцінки перспектив і рушійних сил революції на Україні, методів боротьби в умовах окупації, побудови Компартії України. Деякі парт. працівники (В. К. Аверін, Е. Й. Квірінг, Я. А. Яковлєв та ін.) дотримувалися правих поглядів, недооцінювали внутр. можливості революц. процесу на Україні, інші (А. С. Бубнов, Я. Б. Гамарник, С. В. Косіор, Ю. М. Коцюбинський, І. М. Крейсберг та ін.) переоцінювали їх, применшували значення зміцнення Радянської влади в Росії для перемоги революції на Україні, намагалися нав'язати лінію на передчасне заг. збройне повстання. Особлива небезпека таких "лівих" поглядів полягала в тому, що саме в середовищі їх носіїв шукали й нерідко знаходили підтримку "ліві комуністи" — запеклі вороги ленінської політики миру, соціалістичного будівництва, глашатаєм яких на Україні був Г. Пятаков.(З'їзд засудив позиції прихильників як правих, так і "лівих" поглядів і визначив тактичну лінію КП(б)У, підкресливши, що вирішальним фактором перемоги революц. сил України є зміцнення Рад. Росії. В резолюції "Про збройне повстання" з'їзд розгорнув конкретну програму заходів по підготовці його, що передбачала, зокрема, створення мережі підпільних військово-революц. к-тів і Всеукраїнського Центрального Військово-Революційного Комітету для керівництва підготовкою і проведенням повстання. Ревкоми мали діяти під керівництвом парт. орг-цій. Принципове значення мало глибоко інтернаціоналістське рішення про взаємовідносини України і Росії. Виражаючи інтереси укр. народу, з'їзд у резолюції "Україна і Росія" висловився за революц. об'єднання Рад. України і Рад. Росії, дальше зміцнення дружби укр. і рос. народів як гол. умови перемоги над силами контрреволюції. Резолюція викривала націоналістичне гасло "самостійності України" як ширму, яку використовували нім. імперіалісти та їхні пособники й укр. бурж. націоналісти для поневолення трудящих. Гол. завданням з'їзду було утворення Комуністичної партії України. З'їзд ухвалив: "Об'єднати партійні комуністичні організації України в автономну, в місцевих питаннях, Комуністичну партію України з своїм Центральним Комітетом і своїми з'їздами, але яка входить в єдину Російську Комуністичну партію з підпорядкуванням у питаннях програмних загальним з'їздам Російської Комуністичної партії, а в питаннях загальнополіт ичних — ЦК РКП" (Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976, с. 23). З'їзд ухвалив створити на окупованій території України нелегальні обл. парт орг-ції. В резолюції "Про ставлення до інших партій" з'їзд підкреслив, що ніякі угоди з есерами, меншовиками, бундівцями, укр. есерами, укр. соціал-демократами й анархістами неприпустимі і парт. орг-ції повинні вести проти них нещадну боротьбу. Водночас з'їзд вказав на необхідність налагодження контактів з партіями, які виражають інтереси дрібного селянства, з метою "підштовхування їх на шлях активної боротьби за владу Рад і підпорядкування їхньої боротьби фактичному керівництву пролетарської Комуністичної партії" (там же, с. 22). З'їзд обрав ЦК КП(б)У у складі 15 членів і 6 кандидатів. Істор. значення з'їзду полягає в тому, що він успішно завершив процес об'єднання більшовицьких орг-цій України, створив Комуністичну партію України, яка оформилася на непорушних ленінських ідеологічних, організаційних, теоретичних і тактичних принципах як складова і невід'ємна частина, бойовий загін єдиної РКП(б).

Літ.: Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Рядніна У. Перший з'їзд КП(б)У. К., 1958; Мельниченко В. Ю. Бойовий загін єдиної ленінської партії. К., 1978.

В. Ю. Мельниченко.

Перший з'їзд кп(б) україни - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази