Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧУБАРЄВ
   

ЧУБАРЄВ

Валентин Леонідович (19.ІХ 1938, Луганськ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1992, професор з 1999, академік Міжнар. слов'янської академії наук з 1998. Закінчив 1965 юрид. ф-т Моск. ун-ту. До 1978 працював у суд. органах Росії та України. В 1979—96 проходив службу в органах внутр. справ на різних наук, посадах, був заст. начальника н.-д. лабораторії н.-д. центру Укр. академії внутр. справ (тепер Нац. академія внутр. справ України). В 1996—99 завідував відділом міжнар. права та порівн. зак-ва Ін-ту зак-ва ВР України. З 1999 Ч. - зав. кафедри крим.-правових дисциплін, а з січня 2001 — зав. кафедри міжнар. права і порівн. правознавства,

Чубарєв Валентин Леонідович - leksika.com.ua

професор Київ, міжнар. ун-ту лінгвістики і права. Член експерт, ради ВАК України (з 1998). Досліджує проблеми заг. частини крим. права (зокрема крим. покарання), права міжнар. договорів, прав людини, права Європ. Союзу, імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України.

Осн. праці: «Тяжкість злочинного діяння» (1992), «Небезпечність осіб, які вчиняють злочинні діяння» (1993), «Елементарний курс права міжнародних договорів» (2001), «Кримінальне право України» (2002, у співавт.). Упорядник і співавтор видання «Україна в міжнародно-правових відносинах, кн. 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога» (1996).

Є. М. Цибуленко.