Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow САДІВНИЦТВО
   

САДІВНИЦТВО

— 1) діяльність індивід, або колект. суб'єктів, спрямована на вирощування плод, культур; 2) галузь рослинництва. Зем. кодексом України 1970 передбачалося лише колективне С: земельні ділянки під колект. сади надавалися у пост, користування підприємствам, установам, організаціям, які й виступали первин, землекористувачами. Чинним З К України передбачено як колективне, так і індивідуальне С. Колективне С. пов'язане з використанням відповід. зем. ділянок садівницькими т-вами, які є юрид. особами. Індивідуальним є С, якщо гр-нин займається таким видом діяльності індивідуально, одноосібно, окремо. На розвиток С. спрямований указ Президента України «Про заходи щодо подальшого розвитку садівництва та городництва» від 23.IX 1999. Прав, статус С. регулюється також статутами відповід. товариств.

Зем. ділянки для ведення індивід, або колект. С. виділяються із земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у держ. і комунал. власності. Гр-ни України можуть набувати такі ділянки безоплатно у власність або на умовах оренди. Іноз. гр-ни та особи без громадянства можуть використовувати сад. ділянки лише на умовах оренди. Ділянки, призначені для С, можуть використовуватися для закладання і вирощування багаторіч. плод. насаджень, вирощування сільськогосп. культур, а також для зведення необхід. будинків, госп. споруд тощо. Ділянки, які надаються садівниц. т-вам для ведення колект. С, складаються із земель загального користування і земель, які закріплюються за гр-нами — членами садівниц. т-ва. Землі заг. користування т-ва належать йому на праві власності як юрид. особі. До цих земель на тер. т-ва належать зем. ділянки, зайняті захис. смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та ін. об'єктами заг. користування. Зем. ділянки, які закріплюються за членами т-ва, передаються їм у власність або оренду. Розмір таких ділянок не повинен перевищувати 0,12 га. Якщо садівниц. т-во було утв. до 1.1 2002 (дати введення у дію ЗК України) і отримало землю у пост, користування чи у колект. власність, така земля підлягає приватизації до 1.1 2005. Ініціативу в цьому мають виявляти т-во та його члени. Зем. ділянка приватизується гр-нином — членом садівниц. т-ва без згоди на те ін. членів цього т-ва. Використання зем. ділянок садівниц. товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.

М. В. Шульга.

 

Схожі за змістом слова та фрази