Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
   

ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН

- добровільне громадське формування, утворене на основі єдності інтересів з метою спільної реалізації гр-нами своїх прав і свобод. О. г. є: політичні партії, громадські організації, у т. ч. професійні спілки, реліг., кооп. організації; О. г., що мають осн. метою одержання прибутків, комерц. фонди; ін. об'єднання. Порядок їх утворення і діяльності визначено відповід. Законами України: «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991), «Про благодійництво та благодійні організації», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (обидва — 1997), «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998), «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999), «Про політичні партії в Україні» (2001) тощо. Дія Закону України «Про об'єднання громадян» (1992) поширюється на громад, орг-ції, механізм утворення і діяльності яких не регламентується спец, законод. актами, а також на громад, орг-ції, діяльність яких регламентується спец, законод. актами, де зазначається, що зак-во про них складається з Закону «Про об'єднання громадян». Це — творчі спілки, молодіжні та дит. громад, орг-ції, проф. спілки. О. г. різні за призначенням, цілями і завданнями, а також за орг. будовою, формами та методами роботи. Залежно від наявності екон. аспекту в діяльності того чи ін. об'єднання їх можна умовно розподілити на О. г., осн. мета яких — одержання прибутків, та О. г., для яких прибутки не є осн. метою. Прав, статус об'єднань, які мають осн. метою одержання прибутків, визначений передусім цив. зак-вом. Усі 0. г. рівні перед законом. Д-ва створює рівні можливості для їх діяльності. Після держ. реєстрації об'єднання стає юрид. особою. О. г. діють на основі відповід. статутів. Втручання держ. органів та служб, осіб у діяльність О. г., як і втручання О. г. у діяльність держ. органів, служб, осіб не допускається, крім випадків, передбачених законом. Усі осн. питання діяльності О. г. повинні вирішуватися на зборах членів або представників членів об'єднань. Заборона діяльності О. г. здійснюється лише в суд. порядку.

Літ.: Юрьев С. С. Прав, статус обществ, объединений. М., 1995; Слінько Т. М., Кушніренко О. Г. Конст.-прав. статус об'єднань гр-н в Україні. X., 1998.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази