Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Х arrow ХАРАКТЕРИСТИКА
   

ХАРАКТЕРИСТИКА

(від грец. — той, що служить відмітною ознакою) — 1) У широкому розумінні — опис, визначення найважливіших та прикметних особливостей, властивостей, явищ, процесів, об'єктів або їхніх структурних елементів, а також методів, за допомогою яких вони досліджуються. Необхідність складання таких X. у ряді випадків прямо передбачено нормат.-прав. актами. Напр., Законом України «Про державну статистику» (2000) стосовно отримання даних стат. спостережень для кількісної та якісної X. явищ і процесів сусп. життя. Закон «Про Всеукраїнський перепис населення» (2000) містить вимогу до отримання достовір., об'єктив, та цілісних даних щодо різноманітних X. нас. України. Нормативно врегульоване також складання X.: природних росл, ресурсів (Закон України «Про рослинний світ», 1999); об'єктів архітектури (Закон України «Про архітектурну діяльність», 1999); тех. і якісні X. товару (Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державний кошт», 2000); тех. X. аварії або катастрофи (Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру», 2000); X. вільних екон. зон (постанова КМ України «Про концепцію створення спеціальних економічних зон» від 14.ІІІ 1994); сан.-гігієнічні X. умов праці (Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затв. КМ України 21Л/ІІІ 2001) тощо. У випадках, коли X. містить інформацію, що є конфіденційною або держ. таємницею, особи, винні в її розголошенні, підлягають відповідальності згідно з зак-вом України.

2) Офіц. док-т, що містить відомості про діяльність окремої людини (персональна X.). Передбачений при прийнятті на роботу чи призначенні на посаду окр. категорій працівників (напр., Положенням про атестацію наукових працівників, затв. КМ України 13.УІІІ 1999). Оформлення X. у ряді випадків потребує дотримання певних вимог, зокрема наявності відповідних реквізитів. X. має засвідчуватися підписом уповноваженої на те особи. Підробка X. як офіц. док-та, внесення до неї служб, особою неправдивих відомостей може бути підставою для притягнення винних осіб до юрид. відповідальності.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази