Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
   

ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

- спосіб захисту прав, свобод і закон, інтересів учасників сусп. правовідносин — фіз. та юрид. осіб. Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і гр-нина, прав і закон, інтересів юрид. осіб, інтересів сусп-ва і д-ви (ст. 2 Закону «Про судоустрій України» 2002). Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процес, законом. Угоди про відмову у зверненні за захистом до суду є недійсними. Іноземці, особи без громадянства та іноз. юрид. особи користуються в Україні П. на с. з. нарівні з гр-нами та юрид. особами України (ст. 6 названого Закону). Відповідно до Конституції України гр-нам гарантується звернення до суду для захисту конст. прав і свобод людини та гр-нина (ст. 8). Кожен може оскаржити в суді рішення, дії чи бездіяльність органів держ. влади, органів місц. самоврядування, посад, і служб, осіб. Кожен має право після використання всіх нац. засобів прав, захисту звернутися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнар. суд. установ (ст. 55).

Підприємства, установи, організації як суб'єкти госп. правовідносин мають право звернутися до госп. суду згідно із встановленою підвідомчістю госп. справ за захистом порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. До госп. суду мають право також звертатися держ. та ін. органи (ст. 1 Госп. процес, кодексу України). Учасники зовнішньоекон. відносин, підприємства з іноз. інвестиціями та міжнар. об'єднання чи організації можуть реалізувати П. на с. з. у міжнар. комерц. арбітражі (ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 1994). П. на с. з. мають також громад, орг-ції (відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» 1992) і політ, партії (відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні» 2001). В суд. порядку захищаються і права органів місц. самоврядування (ст. 145 Конституції України).

Літ.: Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і гр-нина в Україні. К., 1997.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази