Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДНОСИНИ РЕЛІГІЙНІ
   

ВІДНОСИНИ РЕЛІГІЙНІ

- категорія релігієзнавства, яка відображає характер, форми, ступінь взаємин, взаємозв'язку і взаємодії суб'єктів культової і позакультової діяльності (віруючі, священнослужителі, ре-ліг. орг-ції та їхні інститути). В. р. - специф. вид (форма) сусп. відносин. Структурно В. р. поділяють на культові, позакультові, внутрі-церковні, міжконфесійні. Культові В. р. складаються у процесі реліг. дій і мають «вертикальний» та «горизонтальний» аспекти свого вияву. «Вертикальний» аспект — це відносини віруючого і надприродного (Бога, ангелів, духів). Вони розгортаються у сфері свідомості. «Горизонтальний» аспект відбиває реальні відносини між членами реліг. громади, віруючими і священиком під час культових дій. Основу цих відносин становлять реліг. уявлення та почуття, віра в Бога. Позакультові В. р. — це відносини, які складаються безпосередньо в реліг. громадах, церкві між кліром і віруючими, між віруючими, реліг. напрямами, віросповіданнями. Якщо всі ці В. р. базуються на реліг. нормах і правилах, на принципах любові, шаноби, злагоди, взаєморозуміння, не завдають шкоди здоров'ю людей, їхній моральності, тоді вони не потребують держ. законод. регулювання. Однак деякі сторони позакультових В. р., зокрема в їхньому міжконфес. вияві, регулюються Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991). Ст. 5 цього закону, напр., передбачає, що «релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань».

М. Ю. Бабій.

 

Схожі за змістом слова та фрази