Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН
   

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН

- прямий податок, один з осн. податків з гр-н в Україні. Існує у тій чи ін. формі практично в усіх д-вах світу. У більшості країн з розвиненою ринк. економікою є вагомим джерелом бюдж. надходжень.

Підстави і порядок справляння П. п. з г. передбачені декретом КМ України «Про прибутковий податок з громадян» (1992). Платниками цього податку є гр-ни України, іноз. гр-ни та особи без громадянства — ті, що мають, і ті, що не мають пост, місця проживання в Україні. Об'єктом оподаткування у гр-н, які мають пост, місце проживання в Україні, є сукуп. оподатковуваний дохід за календ, рік (складається з місячних сукуп. оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел на тер. України та за її межами, а в гр-н, що не мають пост, місця проживання в Україні, — це дохід, одержаний з джерел в Україні. Декретом визначено також перелік сум виплат гр-нам, які не включаються до сукуп. оподатковуваного доходу і тому не підлягають оподаткуванню. Це різні види соціальних допомог (по вагітності та пологах, одноразова допомога при народженні дитини, по догляду за дитиною, по догляду за дитиною-інвалідом, на дітей одиноким матерям, на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на поховання тощо); аліменти; пенсії; доходи від продажу вирощеної в особистому підсоб. г-ві, на присадибній, дачній або садовій ділянках продукції рослинництва, бджільництва, худоби тощо; виграші за облігаціями держ. позик і держ. лотереями; матеріальна допомога, що надається за рішенням КМ України у зв'язку зі стихійним та екол. лихом, аваріями і катастрофами; кошти, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або ін. ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними труд, обов'язків, та ін. Ставки податку прогресивні, залежать від суми доходу (від 10 до 40 %).

Для деяких категорій гр-н декретом передбачено пільги. Вони встановлені для тих, які мають дітей до 16 років, для учасників та інвалідів війни, інвалідів з дитинства, гр-н, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, реабілітованих гр-н тощо. їхній сукуп. оподатковуваний дохід може бути зменшений на певну суму, яка визначається шляхом використання такого еквівалента, як неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Для кожної категорії пільговиків декретом встановлено і відповідну кількість неоподатковуваних мінімумів, на яку зменшується їхній сукуп. оподатковуваний дохід. Нарахування, утримання і перерахування до бюджету П. п. з г. здійснюються підприємствами, установами, організаціями та фіз. особами, які проводять виплати доходів. Суб'єкти, що проводять виплату доходів гр-н ам за неосн. місцем роботи, зобов'язані не пізніше як через 30 днів після виплати надіслати до органів держ. податкової служби за місцем проживання гр-н відомості про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку. Після закінчення календ, року гр-н и, крім тих, які одержували доходи лише за місцем осн. роботи, повинні до 1 квітня наст, року подати до органу держ. податкової служби за місцем проживання декларацію про сукупний річний дохід.

Декретом також встановлено особливості оподаткування доходів гр-н від заняття підприєм. діяльністю; доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні гр-н ам, які не мають пост, місця проживання в Україні; доходів іноз. гр-н та осіб без громадянства. Для забезпечення єдиного держ. обліку фіз. осіб, зобов'язаних сплачувати податки, в Україні запроваджено Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів, куди заносяться всі необхідні відомості про фіз. особу та її доходи. Кожному гр-н ину — платникові податків (за деякими винятками) присвоєно ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів.

Прийнятий 22.У 2003 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» змінив назву податку: П. п. з г. від 1.1 2004 іменуватиметься «податком на доходи фізичних осіб». Скасована і прогресивна шкала ставок податку, яка від 1.1 2004 стає пропорційною, тобто не збільшуватиметься зі збільшенням суми доходів гр-н и-на. Осн. ставка (за деякими винятками, що стосуються окр. видів доходів) з 1.1 2004 по 1.1 2007 встановлена на рівні 13 % від об'єкту оподаткування, а надалі податок справлятиметься за ставкою 15 %. Замість неоподаткованого мінімуму доходів гр-н введено новий еквівалент — податкова соціальна пільга, яка для осн. частини гр-н визначена в розмірі однієї мін. зарплати, встановленої на 1 січня звітного податк. року.

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази