Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПОЖИВЧИЙ КОШИК
   

СПОЖИВЧИЙ КОШИК

- науково обгрунтований і збалансований за потребою стандартний (типовий) набір товарів і послуг, складений за мін. нормами і нормативами споживання людини або сім'ї за певний відрізок часу (місяць, рік). В Україні розробляється науковими установами та організаціями відповід. профілю для осн. соціально-демогр. груп у середньому на душу населення та на одного члена сім'ї або середньостат. сім'ю різного складу. Використовується переважно для розрахунку та законод. визначення структури і розміру мінімального споживчого бюджету (див. також Прожитковий мінімум) і встановлення соціальних державних стандартів і нормативів, зокрема межі малозабезпеченості. Склад і обсяг С. к. враховуються також у соціально-екон. та бюдж. плануванні й прогнозуванні як база для порівняння розрахунк. і реальних рівнів споживання. Натурально-речова структура С. к. формується за такими осн. складовими видатків (споживання) людини або сім'ї: продукти харчування; одяг, білизна, взуття; ліки, предмети санітарії і гігієни; предмети культурно-побутового і госп. призначення (меблі, посуд, культтовари тощо); витрати на житло, комунальні та побут, послуги, культур.-осв. заходи і відпочинок, тр-т, зв'язок, перебування дітей у дошк. закладах та ін. Набори продуктів харчування для дітей віком до 18 років формуються на основі рекомендованих для відповід. віку рац. норм.

Склад С. к. затверджується КМ України і періодично, але не рідше одного разу на 5 років переглядається з урахуванням реальних екон. можливостей д-ви та зміни стандартів і норм споживання. Величину вартості С. к. визначають, виходячи із середніх цін купівлі відповідних товарів і послуг, з урахуванням усіх видів торгівлі. Вартісна оцінка С. к. переглядається з урахуванням індексу цін на споживчі товари і послуги, але не рідше одного разу на рік.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази