Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОДАННЯ ПРОКУРОРА
   

ПОДАННЯ ПРОКУРОРА

- 1) Акт прокурорського нагляду, звернений до держ. органу, громад, орг-ції або посадової особи з вимогами прокурора про усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють (ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» 1991). У поданні зазначається, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення, що і в який строк відповідний держ. орган, громад, орг-ція чи посад, особа мають зробити для усунення порушення. Структура П. п.: вступна частина (прізвище, ініціали та посада особи чи найменування органу, якому адресовано документ; назва док-та; дата і місце його внесення); описово-мотивувальна частина (джерело інформації про порушення закону; ким та яке його положення порушене; в чому юно полягає; посилання на норму, якою керується прокурор); заключна (резолютивна) частина (вказівка на те, що необхідно зробити для усунення порушення закону, причин порушення та умов, які йому сприяють). За поданням не пізніше як у міс. строк мають бути вжиті відповідні заходи для усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.

2) Акт прокур. реагування на судове рішення з крим., цив. та госп. справ про їх скасування або зміну в апеляц. чи касац. порядку (п. 15, 19 ст. 32 КПК України, ст. 291, 321 ЦПК України, ст. 29 ГПК України), а також про перегляд за нововиявленими обставинами (ст. 4007 КПК, ст. 29 ГПК). Апеляційне подання мають право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, а також прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, — у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який брав участь у розгляді справи судо м першої інстанції. Касаційне подання на рішення суду першої інстанції мають право подавати: прокурор, який брав участь у розгляді справи цієї чи апеляц. інстанції; прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, а на рішення, постановлені в апеляц. порядку, — прокурор, котрий брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляц. інстанції, а також Ген. прокурор України, його заступники, прокурори обл. рівня та їх заступники в межах своїх повноважень. Строк подачі прокурором апеляц. подання встановлено: з крим. справ за загальним правилом — протягом 15 діб; з цивільних — 1 міс. від моменту проголошення рішення; з господарських — 10 днів від дня прийняття рішення (ст. 349 КПК, ст. 292 ЦПК, ст. 93 ГПК). Строк подачі касац. подання з крим. справ встановлюється: на рішення суду першої інстанції — 1 міс; на рішення, постановлені в апеляц. порядку, — 6 міс; на рішення з цив. справ — З міс. або протягом одного року, якщо ухвали, рішення не були оскаржені в апеляц. порядку; на рішення з госп. справ — 1 міс. від дня набуття рішенням законної сили. П. п. складаються за формою, встановленою законом (ст. 350 КПК, ст. 293, 322 ЦПК, ст. 94 ГПК). У поданні, зокрема, вказуються: адресат док-та; хто його подає; обгрунтування незаконності рішення; прохання прокурора; перелік док-тів, що додаються, тощо. Подання можуть бути доповнені, змінені або відкликані до початку розгляду, а з госп. справ

— від них можна відмовитися до винесення постанови суду. На П. п. заінтересованими особами можуть бути подані заперечення та пояснення.

3) Письм. заява (звернення) до суду з пропозицією обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту, а також про продовження строку тримання під вартою у порядку, встановленому законом (ст. 1652, 1653, 227 КПК). Прокурор зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення; має право висловити відповідну думку судді. У зверненні до суду з поданням про продовження строку тримання під вартою прокурор зазначає: причини, у зв'язку з якими необхідно продовжити строк; обставини та факти, що належить дослідити; докази, які підтверджують, що злочин вчинено особою, котра тримається під вартою, і обгрунтування необхідності збереження цього запобіжного заходу. Подання про продовження строку тримання особи під вартою до 4 міс. повинно бути подане до суду не пізніше як за 5 діб до закінчення строку тримання особи під вартою; до 9 міс. — 15 діб; до 18 міс. — не пізніше як за 20 діб. На постанови судді щодо зазнач, подань прокурором протягом 3 діб від дня їх винесення може бути подана апеляція, яка не зупиняє виконання цих постанов.

Літ.: Михайленко О. Р. Складання процес, актів у крим. справах. К., 2000.

О. Б. Черв'якова, О. Р. Михайленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази