Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ
   

АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ

- специф. спосіб прийняття юридично значущого рішення у разі прогалин у зак-ві, що стосуються відповідного конкр. випадку. Таке рішення приймається на основі закону, яким регулюються аналогічні чи близькі змістом сусп. відносини. Застосування А. з. не є довільним і грунтується на певних принципах прийняття рішення: у межах повноважень органу правозастосування; за процедурою і у формі, які встановлені законом; відповідно до змісту закону; на основі знань про юрид. факти, передбачені гіпотезою норми застосовуваного закону. За допомогою А. з. орган правоза-стосування прогалин у зак-ві не усуває, а лише долає їх. Однак застосування закону за аналогією є сигналом для законодавця щодо необхідності усунення таких прогалин. Інститут А. з. має обмежене застосування в Україні. У сфері крим. та адм. права А. з. взагалі не допускається. Заборона має на меті зменшити ймовірність порушення прав гр-н при їх притягненні до крим. чи адм. відповідальності. Навпаки, у сфері цив. права застосування А. з. передбачене законом. Зокрема, відповідно до ст. 11 Цивільного процесуального кодексу України в разі відсутності закону, який регулює спірні відносини, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини. Це дає можливість більш повно і всебічно розглянути відповідну справу. Див. також Аналогія права.

Літ.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974; Теорія д-ви і права. К., 1997.

С. В. Бобровник.

 

Схожі за змістом слова та фрази