Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
   

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

- одна з форм закінчення дізнання, попереднього слідства і судового розгляду. На стадії поперед, розслідування крим. справа підлягає закриттю: за відсутністю події злочину або за відсутністю у діянні складу злочину; при недоведенні участі обвинуваченого у вчиненні злочину; у разі закінчення строку давності притягнення до крим. відповідальності; внаслідок акту амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також у зв'язку з помилуванням окр. осіб; щодо неповнолітнього, який не досяг на час вчинення суспільно небезпечного діяння віку, з якого можлива крим. відповідальність; за відсутністю скарги потерпілого, якщо справа може бути порушена не інакше як за його скаргою, крім випадків, коли прокуророві надано право порушувати справи і без скарги потерпілого; щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження у справі є необхідним для його реабілітації або відновлення справи щодо ін. осіб за нововиявленими обставинами; щодо особи, про яку є вирок за тим самим обвинуваченням або ухвала суду чи постанова суду про закриття справи з тієї ж підстави; щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про 3. к. с. за тим самим обвинуваченням або про відмову в порушенні справи стосовно того самого факту. 3. к. с. у зв'язку із закінченням строку давності, амністією, помилуванням не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. Тоді провадження у справі продовжується у звичайному порядку. Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора мають право закрити справу, коли буде визнано, що на час провадження поперед, слідства внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило характер суспільно небезпечного або ця особа перестала бути суспільно небезпечною, коли є підстави для звільнення від крим. відповідальності з притягненням особи до адм. відповідальності, передачею матеріалів у товариський суд, застосуванням примус, заходів виховного характеру або передачею особи на поруки. У цих випадках також потрібна згода цієї особи на 3. к. с. (ст. 6, 7, 7і, Т, 213 Кримінально-процесуального кодексу України). Постанова органу дізнання і слідчого про 3. к. с. може бути оскаржена заінтересованою особою або її представником прокуророві, а постанова прокурора — прокуророві вищого рівня протягом 7 днів з дня одержання письм. повідомлення або копії постанови про 3. к. с. Відмова прокурора скасувати постанову може бути оскаржена до районного (міського) суду, якщо вона винесена районним, міським та прирівняним до них органом дізнання, слідчим, прокурором, або до обласного і прирівняного до нього суду, якщо винесена вищестоящим органом дізнання, слідчим, прокурором, протягом 7 днів з дня одержання повідомлення прокурора про залишення скарги на цю постанову без задоволення. Розглянувши скаргу, суддя залишає її без задоволення або скасовує постанову про 3. к. с. і відновлює слідство або дізнання (ст. 215, 236, 236 КПК).

За наведених вище обставин суд у розпорядчому засіданні (крім недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину), а також суд касаційної і наглядової інстанцій закриває крим. справу. На стадії суд. розгляду суд першої інстанції закриває справу: щодо неповнолітнього у зв'язку із застосуванням до нього примус, заходу виховного характеру (ст. 447); за примиренням потерпілого з обвинуваченим або при нез'явленні потерпілого чи його представника в суд. засідання без поважних причин у справах приватного обвинувачення (ст. 27, 290); за відсутністю скарги потерпілого в справах, які порушуються не інакше як за його скаргою; щодо померлого; щодо осіб, про які є вирок, ухвала чи постанова суду, нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про 3. к. с. по тому самому обвинуваченню, постанова про відмову в порушенні справи по тому самому факту (п. 7—11 ч. 1 ст. 6). Рішення суду про 3. к. с. може бути оскаржено заінтересованими особами або на нього внесено подання або протест прокурора до суду вищого рівня.

Див. також Закриття провадження у справі, Зупинення провадження у справі.

Літ.: Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я.Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України.К., 1999; Михеєнко М. М., Нор В. Т Шибіко В.П Крим, процес України. К., 1999.

М. М. Михеєнко

 

Схожі за змістом слова та фрази