Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996
   

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996

- Осн. Закон Укр. д-ви, який закріплює сусп.-політ, і держ. устрій, права, свободи та обов'язки гр-н України. Прийнята ВР України 28.УІ 1996. Складається з преамбули і 15 розділів: І — Загальні засади; II — Права, свободи та обов'язки людини і громадянина; III — Вибори. Референдум; IV — Верховна Рада України; V — Президент України; VI — Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади; VII — Прокуратура; VIII — Правосуддя; IX — Територіальний устрій України; X — Автономна Республіка Крим; XI — Місцеве самоврядування; XII — Конституційний Суд України; XIII — Внесення змін до Конституції України; XIV — Прикінцеві положення; XV — Перехідні положення. За К. У. 1996 Україна є суверенною і незалежною, унітарною, демократичною, соціальною, правовою д-вою у формі республіки. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Він здійснює владу безпосередньо або через органи держ. влади та місц. самоврядування. Держ. влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Сусп. життя в Україні грунтується на засадах політ., екон. та ідеол. багатоманітності. При цьому д-ва гарантує свободу політ, діяльності, не забороненої Конституцією і законами України. У визначенні прав і свобод гр-н К. У. 1996 виходить з того, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Конституйовані політ, права гр-н на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34); свободу об'єднання у політ, партії і громад. орг-ції (ст. 36); участь в управлінні держ. справами, у всеукр. та місц. референдумах (ст. 38) тощо.

К. У. 1996 визначає правовий статус та повноваження ВР України, Президента України і КМ України, а також суд. і прокурорських органів. На конст. рівні закріплено тер. устрій України і правовий статус АР Крим як невід'ємної складової частини України. Передбачено й принципові засади організації місц. самоврядування в країні. З метою забезпечення стабільності Конституції в ній передбачена жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень. Для схвалення відповідних змін до різних розділів Осн. Закону вимагається від 2/3 до 3/4 голосів конст. складу ВР України. Якщо ж зміни скасовують чи обмежують права та свободи людини й гр-нина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення тер. цілісності України, то Конституція взагалі не може бути змінена (ст. 157). К. У. 1996 закінчується «Перехідними положеннями». Вони стосуються діяльності державних органів у перехідний період і встановлюють, що закони та ін. нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, діють у частині, що не суперечить К. У. 1996.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази