Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
   

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

- право народного депутата України або депутата представн. органу місц. самоврядування на запит до органів держ. влади чи місц. самоврядування щодо підконтрольних і підзвітних їм органів та посадових осіб з вимогою дати роз'яснення з питань, що належать до їх компетенції. Д. 3. є одним з виявів високого правового статусу парламенту в держ. механізмі України.

Запит вноситься в письм. формі Голові BP України, який після отримання та оголошення Д. з. на засіданні Ради передає його до Секретаріату BP. Д. з. здебільшого вноситься щодо фактів порушення або невиконання Конституції України, законів України, ін. нормат.-правових актів, включаючи укази Президента України, а також з питань, що мають загальнодерж. значення, та з ін. аспектів депут. діяльності відповідно до регламенту BP Украни. Згідно з цим регламентом нар. депутат не може внести більше двох запитів. Секретаріат BP негайно надсилає текст запиту відповідному органу або посад, особі. Причому його текст обов'язково друкується у стеногр. бюлетені засідання BP. Керівники органів держ. влади та органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити нар. депутата України про результати розгляду його запиту. Офіц. письмова відповідь на Д. з. у 7-денний або в ін. встановлений BP України строк надсилається Голові BP та депутату, який його вніс.

У разі, якщо депутат наполягає на необхідності оголошення відповіді на його запит, головуючий на засіданні парламенту зобов'язаний її оголосити. При цьому кожен нар. депутат України після оголошення відповіді на його запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати п'яти хвилин. Відповідь на Д. з. може бути предметом обговорення, але за умови, коли на цьому наполягають депутат, який вніс Д. з., і не менше однієї п'ятої депутатів. Регламентом BP встановлено, що в разі обговорення відповіді на Д. з. на пленар. засіданні текст запиту, відповіді на нього та проект постанови BP поширюються серед нар. депутатів не пізніш як за три дні до їх розгляду на пленар. засіданні. Для розгляду відповіді на Д. з. Секретаріат BP обов'язково повинен запросити на пленарне засідання Ради посад, осіб, до яких було звернуто запит. За результатами обговорення парламент приймає постанову. Вона оприлюднюється у «Відомостях Верховної Ради України» та газ. «Голос України».

Право депутатів BP АР Крим на Д. з. закріплено в конституції АР Крим і в регламенті BP авт. республіки. Депутат може звернутися на пленар. засіданні BP з Д. з. до підконтрольних і підзвітних їй органів і посад, осіб щодо подання офіц. роз'яснення з питань, віднесених до їх відання. Д. з. повинен обов'язково вноситись у письм. формі до секретаріату сесії, оголошуватися на найближчому пленар. засіданні BP. Секретаріат невідкладно направляє запит відповідному органові або посад, особі. Офіційна письм. відповідь на Д. з. у 15-денний строк або в інший встановлений BP строк направляється депутату, який його вніс. Відповідь на Д. з., якщо на цьому наполягає депутат, оголошується секретаріатом сесії або самим депутатом на пленар. засіданні BP. Кожний депутат після оголошення відповіді має право виступити і дати оцінку запиту. Д. з. і відповідь на нього можуть за рішенням BP бути обговорені на пленар. засіданні, якщо на цьому наполягає депутат, який вніс запит. За результатами обговорення запиту BP АР Крим приймає рішення, яке публікується у респ. пресі. Депутати місц. рад мають право на Д. з. до керівників ради та її органів, до сільс, селищ., міського голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обл. значення), район., обл. ради — також до голови місц. держ. адміністрації з питань, віднесених до відання ради. Запит підлягає включенню до порядку денного пленар. засідання місц. ради. По ньому проводиться обговорення і ухвалюється рішення. Голова ради доводить текст Д. з. до відповід. органу або посад, особи, до яких звернений запит, і вони зобов'язані у встановлений радою строк дати усну або письм. відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленар. засіданні ради.

Ю. М. Тодика.

 

Схожі за змістом слова та фрази