Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИРОБНИЧА НАРАДА
   

ВИРОБНИЧА НАРАДА

постійно діюча виробнича нарада (ПДВН) - в СРСР одна з форм соціалістичної демократії, громадського контролю, практичного залучення трудящих мас до управління виробництвом. Виникли 1923. Грудневий пленум ЦК КПРС (1957) з метою дальшого поліпшення роботи нарад визнав за доцільне перетворити їх на постійно діючі. Положення про ПДВН затверджено постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС

від 18.VI 1973. Організують ПДВН на підприємствах і в установах з кількістю працюючих 100 чол. і більше. Кількісний склад їх визначається заг. зборами робітників і службовців. Членами ПДВН є новатори, передовики виробн., робітники, інженерно-тех. працівники і службовці, представники госп. органів, партійних, комсомольських і профспілкових орг-цій, наук.-тех. т-в і т-в винахідників і раціоналізаторів. ПДВН працюють під керівництвом профспілкових к-тів. Скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. ПДВН бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на розвиток виробн., виявлення і використання резервів підвищення ефективності і якості роботи, збільшення випуску продукції і зниження її собівартості на основі повнішого використання виробничих потужностей, впровадження нової техніки і модернізації устаткування; сприяє всебічному розвиткові творчої ініціативи робітників і службовців, посиленню заінтересованості працівників у результатах своєї праці і заг. підсумках роботи підприємства, залученню трудящих до здійснення контролю за виробн. За станом на 1.І 1977 на підприємствах, будовах і в орг-ціях СРСР діяло понад 130 тис. загальнозаводських і цехових ПДВН, у г. ч. в УРСР - 20 883. В роботі їх взяли участь в СРСР 40 млн. робітників, інженерно-тех. працівників і службовців, у т. ч. в УРСР - 8,3 млн.

В. І. Бондаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази