Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кирк-кіне arrow КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ
   

КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ

— міра механічного руху. К. е. матеріальної точки дорівнює половині добутку маси цієї точки т, на квадрат швидкості vі її руху: Ті =

Кінетична енергія - leksika.com.ua

При швидкостях, близьких до швидкості світла (с), К. е. матеріальної точки Ті =

Кінетична енергія - leksika.com.ua

де mo — маса спокою точки. К. е. системи дорівнює арифметичній сумі К. е. її матеріальних точок: T = Σ (miv2i )/2. К. е. твердого тіла, що рухається поступально, обчислюється так само, як і К. е. точки, маса якої дорівнює масі всього тіла. Для твердого тіла, яке обертається навколо нерухомої осі, Т — lω2/2, де l — момент інерції тіла відносно осі обертання, ω — кутова швидкість тіла. Зміна К. е. системи при її переміщенні з одного положення в інше відбувається під дією прикладених до системи зовн. і внутр. сил і дорівнює сумі робіт цих сил на даному переміщенні.

 

Схожі за змістом слова та фрази