Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОНГОЛО-ОЙРАТСЬКІ ЗАКОНИ
   

МОНГОЛО-ОЙРАТСЬКІ ЗАКОНИ

(«їх цааз» і «Халха джирум») — пам'ятки права 17 — 18 ст. Північної (Халха) і Західної (Джунгарія) Монголії. «їх цааз» («Велике утюження») укладено монг. мовою та схвалено 1640 в Джунгарському ханстві на з'їзді монг. і ойратських князів. Пам'ятка збереглась у кількох списках, написаних ойрат. мовою. 1776 вперше опубл. її рос. переклад. Зведений же текст під назвою «Велике уложення» у рос. перекл. і з наук, коментарями опубл. 1981. «Халха джирум» є зб. монг.-ойратських законів (усього 24), прийнятих з 1709 по 1776. Зберігся у кількох списках. Його єдиний рос. переклад акад. Ц. Ж. Жамцарано опубл. 1965. Осн. частина збірника — «Велике уложення Трьох хошунів» — прийнята 1709 на з'їзді ханів і нойонів Халхи після її входження до складу Маньчжурської імперії («Три хошуни» — давня назва Пн. Монголії).

Обидва зведення складені на основі більш ранніх монг.-ойратських законів («Велике уложення», «Попереднє уложення», «Уложення Семи хошунів» та ін.), оригінали яких написані на бересті (виявлені в 1970). М.-о. з. створені під великим впливом канонів буддійської церкви, «їх цааз» (197 статей і 2 окр. укази Голдон-хана) і «Халха джирум» (321 стаття) докладно регламентують феод, відносини в Монголії, що грунтувались на веденні кочового твар, г-ва, містять норми держ.-адм., ленного, кріпосного, крим., сімейного, спадкового права, а також норми договірного права, купівлі-продажу. Велика кількість статей присвячена привілеям буддійської церкви, монастирів і лам, викорененню шаманізму. Верх, лама Халхи — ургинський ху-тухта — був проголошений фактичним главою Пн. Монголії. М.-о. з. встановили для аратів та їх громад обов'язкові норми забезпечення монастирів і лам продовольством, безкошт. тр-том та ін. послугами.

На відміну від «Ям» Чингісхана, М.-о. з. майже не передбачають смертної кари (за винятком двох випадків військ, зради). Осн. покарання за «їх цааз» — штрафи худобою, цінними речами, зброєю, військ, спорядженням; за тяжкі злочини передбачалися покарання батогами, сидіння в ямі; за боягузство у бою як дод. покарання призначалося переодягання у жін. одяг. «їх цааз» також передбачав покарання за порушення законів гостинності і взаємодопомоги. Адміністрації, старости зобов'язувалися під загрозою покарання «збирати всіх бідних, знедолених» та надавати їм допомогу. Покарання у вигляді штрафу, в т. ч. для знатних осіб, призначалося за відмову подорожньому в ночівлі, за залишення хворого в дорозі без допомоги. Уложення діяло з деякими змінами в Калмикії під назвою «Цааджин-Бичик» («Станове уложення») до 1917. На відміну від «їх цааз», що мав на меті об'єднання монголів і ойратів перед загрозою маньчжур, експансії, закони «Халха джирум» приймалися в умовах визнання Халхою 1691 сюзеренітету богдихана маньчжурів, які заснували династію Цінь у Китаї. Збірник значною мірою повторює положення «їх цааз», однак у ньому відчутний вплив кит. права; крим. закони «Халха джирум» суворіші за аналогічні закони «Великого уложення», частіше передбачають тілесні покарання (до 100 ударів батогами), калічення, сидіння в ямі та ін. Окрім «Халха джирум» та «їх цааз», на тер. Халхи діяло «Уложення Китайської палати зовнішніх зносин» 1789 (210 статей), що грунтувалося на «Великому уложенні». Звід «Халха джирум» діяв на тер. Монголії до 1911.

Літ.: Бичурин И. Истор. обозрение ойратов или калмыков с XV ст. до настоящего времени. СПб., 1834; Голстун-ский К. Ф. Монг.-ойратские законы 1640 г. СПб., 1880; Рязановский В. А. Монг. право (преимущественно обычное). Харбин. 1931; Гольман М. И. Рус. переводы и списки монг.-ойратских законов 1640 г. В кн.: Монг. сб. Экономика, история, археология. М., 1959; Халха Джирум. Памятник монг. феод, права XVIII в. М., 1965; Их Цааз («Великое уложение»). Памятник монг. феод, права XVII в. Ойрат текст. М., 1981.

Л. М. Маймескулов.

 

Схожі за змістом слова та фрази