Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОДЕКС
   

КОДЕКС

(лат. codex, первісно — стовбур, пень; навощена дощечка для письма, книга) — 1) Систематиз. законодавчий акт, що регламентує однорідну сферу сусп. відносин. Характеризується такими ознаками: має високий рівень упорядкування нормат. масиву; приймається представн. органом д-ви в порядку встановленої процедури; є результатом правотв. діяльності д-ви; має нормат. характер; регламентує найважливіші питання відповідної сфери сусп. відносин; відрізняється властивим йому предметом (видом сусп. відносин) та методом (способом упорядкування) правового регулювання; може регламентувати відносини як у межах галузі (цивільний К., кримінальний К. та ін.), так і підгалузі зак-ва (митний К., податковий

К. тощо); породжує юрид. наслідки і займає провідне місце в ієрархії нормат.-правових актів галузі зак-ва; має визначену форму та структуру, що передбачає виклад норм за частинами (як правило, загальна та особлива), главами та статтями; містить норми, що закріплюють принципи відповідної галузі права та відображають її особливості.

2) Назва документа, що містить моральні, етичні та культурні норми (К. честі офіцера, моральний К.), які не мають правової сили; вони характеризуються певною послідовністю розміщення соціальних приписів, що регламентують сферу відносин, які не є предметом правового впливу. Забезпечує єдність соціального регулювання та полегшує процес користування відповідними нормами.

3) У Давньому Римі — форма книги, що складалася зі скріплених разом навощених дощечок чи папірусних листів.

Літ.: Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. М., 1991; История roc-ва и права, ч. 2. Теория права. М., 1996; Общая теория гос-ва и права, т. 1—2. Теория права. М., 1998.

С. В. Бобровник.

 

Схожі за змістом слова та фрази