Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прол-проті arrow ПРОТИЛЕЖНІСТЬ МІЖ МІСТОМ І СЕЛОМ
   

ПРОТИЛЕЖНІСТЬ МІЖ МІСТОМ І СЕЛОМ

— об'єктивно зумовлена протилежність між містом і селом, характерна для всіх класово антагоністичних суспільно-екон. формацій. Виникла з розвитком сусп. поділу праці, приватної власності на засоби вироби, і обміну. Екон. основу цієї протилежності в класово антагоністичному суспільстві становить протилежність між пануючими класами міста і трудящими села, між пануючими класами міста і села, між пануючими класами села і трудящими міста. П. між м. і с. виникла за рабовласницького ладу, найвищого рівня досягла за капіталізму, коли міста зростають за рахунок села. "Міста дедалі більше експлуатують села, віднімаючи найкращі робочі сили у сільських господарів, висмоктуючи все більшу частку багатства, що виробляє сільське населення" (Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 4, с. 85). Монополізація продажу селянам матеріально-тех. засобів і купівлі с.-г. продукції, посилення їхньої залежності від капіталістичного кредиту, банківського капіталу шляхом включення с.-г. підприємств на основі системи всеохоплюючих контрактів у вертикальну інтеграцію супроводиться розоренням дрібних фермерів, зменшенням частки сільс. населення в заг. кількості населення, концентрацією і централізацією зем. власності. Зменшення самодіяльного населення в с. г., зростання безробіття в прихованій формі (див. Аграрне перенаселення) все більше загострюють П. між м. і с. За соціалізму однотипність екон. основи міста і села (соціалістична власність на засоби виробн.), відсутність експлуатації та перетворення с. г. на кооперативній основі (див. Кооперативний план В. І. Леніна) зумовлюють зникнення П. між м. і с, однак суттєві виробничо-тех. й культур.-побутові відмінності лишаються. Вони зумовлені специфікою агр. Виробн. порівняно з індустріальним, наявністю двох форм соціалістичної сусп. власності [державної (загальнонародної) власності та колгоспно-кооперативної власності], нижчим рівнем розвитку продуктивних сил і усуспільнення вироби. Подолання істотних відмінностей між містом і селом відбувається в процесі створення матеріально-технічної бази комунізму, підвищення рівня усуспільнення соціалістичного виробн., злиття двох форм соціалістичної власності в єдину комуністичну власність, перетворення с.-г. праці на різновид індустріальної, вирівнювання соціально-екон. і культурно-побутових умов міста і села.

В. О. Сизоненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази