Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вітт-водок arrow ВОДНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ
   

ВОДНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ

-сукупність явищ, пов'язаних з надходженням, витратами, переміщенням і зміною стану вологи в грунті. В. р. г. залежить від кліматичних та погодних умов, властивостей і умов залягання грунту, характеру його рослинного покриву, а на орних землях - від біол. особливостей культурних рослин і агротехніки вирощування їх. Осн. джерелом поповнення води у грунті є атм. опади. На Україні їх найбільше (550-700 мм) випадає в пн. і зх. областях і значно менше (300-400 мм) в пд. і пд.-сх. Не вся кількість опадів, яка здатна впливати на В. р. г., потрапляє в грунт: частина їх затримується надземними органами рослин і випаровується в атмосферу, а частина витрачається на поверхневий стік. Нагромадження і утримання води грунтом залежить і від його фіз. та водних властивостей, зокрема водопроникності, вологоємності грунту та його водопідіймальної здатності (властивості грунту піднімати вологу у верхні горизонти). Наявність води в грунті є однією з найважливіших умов родючості грунту. Нестача води в грунті, як і надмірне зволоження його, негативно позначається на розвитку рослин і значно знижує врожай. Створення сприятливого для культурних рослин В. р. г. є одним з осн. завдань землеробства. Враховуючи особливості В. р. г., застосовують відповідні заходи щодо його поліпшення і регулювання. Збільшення запасів вологи в грунті забезпечують агролісомеліорацією, зрошенням ланів, застосуванням відповідних способів обробітку та боротьби з ерозією грунту. Для зниження надмірних запасів вологи в грунті застосовують гончарний дренаж (див. Меліорація), вузькозагінну оранку в напрямі схилу, гребеневі посіви тощо.

Літ.: Докучаєв В. В. Наші степи колись і тепер. К.-X., 1949; Справочник агрогидрологических свойств почв Украинской ССР. Л., 1965; Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге, т. 1 - 2. Л., 1965-69; Рубін С. С. Загальне землеробство. К., 1976; Руденко I. С. [та ін.]. Основи агрономи. К., 1977; Козин М. А. Водный режим почвы и урожай. М., 1977.

І. Г. Захарченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази