Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рот-рят arrow РОТАЦІЯ
   

РОТАЦІЯ

(лат. rotatio — обертання, колообіг)

— 1) У конституційному праві процедура, яка полягає у період, оновленні певної частини складу парламенту або ін. колегіальних органів. Принцип Р. переважно застосовується з метою часткового (іноді — повного) оновлення палат парламенту. Часткова Р. складу палати (найчастіше — верхньої) має за мету забезпечення стабільності та наступності в роботі, прагнення кардинально не змінювати складу парламенту. Так, у Франції члени сенату — верх, палати парламенту — обираються на 9 років і кожні 3 роки третина палати оновлюється. У США сенатори обираються строком на 6 років і кожні 2 роки оновлюється третина складу палати. Рада штатів (верхня палата) парламенту Індії має строк повноважень 6 років і оновлюється на третину кожні 2 роки. Р. складу верх, палат передбачена також конституціями Бразилії, Японії, Казахстану та ін. Мета повного оновлення, найчастіше нижніх палат, яке проводиться переважно після нових виборів через встановлений проміжок часу, — забезпечення у палаті нового співвідношення політ, сил, які відображають настрої, побажання виб. корпусу. Природно, що Р. стосується тих парламентаріїв, строк повноважень яких минув. Принцип Р. може застосовуватися і до ін. органів публіч. влади, які час від часу оновлюють свій склад. Здебільшого це конституційні суди. Так, КС Іспанії має 12 членів, які призначаються на 9 років, але одна третина оновлюється через кожні 3 роки. Аналогічне правило діє щодо Конст. ради Франції, КС Болгарії та ін.

Щоб працював механізм Р., при першому обранні верх, палати парламенту або при першому формуванні конст. суду (переважно за жеребом) визначається, хто з першого ротац. складу збереже свою посаду тільки до першого ротац. строку, хто — до другого, а хто залишиться у складі на повний строк. Отже, в першому складі такого органу статус його членів в аспекті тривалості перебування на посаді не є однаковим. Однак надалі така нерівність зникає. Р. має свої переваги, основна з яких — забезпечення наступності та неперервності в роботі колег, органу в поєднанні з його період, оновленням. Щодо верх, палат таке оновлення є дещо відносним. Адже за членом цієї палати залишається право бути переобраним. Що стосується судців конст. судів, то за заг. правилом вони не можуть бути призначеними на новий строк. В Україні принцип Р. використовується щодо членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також Аудиторської палати України тощо. 2) У міжнар. та дип. праві — період, заміщення працівників дипломатичної служби в за-корд. дип. установах у встановленому порядку. Згідно з Законом України «Про дипломатичну службу» (2001) здійснюється Р. працівників цієї служби. Вони можуть направлятися у довгострок. відрядження з урахуванням їхньої профес. підготовки та спеціалізації. Після закінчення поперед, довгострок. відрядження їх направляють у наст, довгострокове відрядження не раніше як через півтора року. Довгострок. відрядження дип. працівників триває, як правило, до 4 років у д-вах з норм, клімат, умовами та стабільною політ, ситуацією і до 3 років у д-вах з важкими клімат, умовами або складною політ, ситуацією. Після закінчення довгострок. відрядження працівникам дипломатичної служби надається попередня посада, а в разі неможливості — рівноцінна посада в системі органів дип. служби.

Принцип Р. застосовується також щодо деяких посад, осіб міжнар. організацій. Напр., Верх, комісар з прав людини призначається Ген. секретарем ООН і затверджується ГА з урахуванням принципу геогр. Р. на 4 роки і можливістю продовження ще на один такий самий строк.

Літ.: Конст. (государственное) право зарубеж. стран, т. 3. М., 1997; Конст. право зарубежных стран. М., 2000.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази