Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
   

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

— док-ти, на підставі яких утворюється і діє особа юридична, а також визначаються індивід, особливості її прав, статусу. Ними є статут, установчий договір, положення, постанова, наказ тощо. Залежно від орг.-прав. форми юрид. особа може утворюватись і здійснювати свою діяльність на підставі статуту (напр., приватне підприємство) або устан. договору і статуту (напр., акціонерне товариство) чи лише устан. договору (напр., повне товариство). Устан. договір укладається, а статут затверджується засновниками (учасниками) юрид. особи. В окр. випадках, передбачених законом, юрид. особа зі статусом некомерційної організації може діяти на підставі положення (у т. ч. загального) про організацію чи установу даного виду. Чинним зак-вом України передбачені п евні особливості устан. док-тів для казенних підприємств, промислово-фінансових груп, релігійних організацій тощо.

У. д. ю. о. складаються і підписуються засновником (власником, учасником). Вони повинні містити: назву юрид. особи; її місцезнаходження; орг.-правову форму юрид. особи; предмет і мету діяльності; відомості про засновника (учасника), майно, порядок управління і реорганізації або ліквідації та ін. інформацію. Внесення змін чи доповнень до У. д. ю. о. оформляється у вигляді окр. додатків або викладення цих док-тів у новій редакції. Загальні й спец, вимоги до установчих док-тів певних видів юрид. осіб встановлюються відповід. нормами ЦивК і Госп. кодексу України, Законами України «Про господарські товариства» (1991), «Про об'єднання громадян» (1992), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), «Про банки і банківську діяльність» (2001), «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (2003) та ін. нормат.-прав. актами про статус окр. видів юрид. осіб. У. д. ю. о. не повинні містити положень, що суперечать зак-ву. Відповідальність за їх відповідність вимогам закону несуть власник (власники) чи засновник (засновники) або уповноважені ними особи, які подають устан. док-ти для державної реєстрації юрид. особи. Визнання цих док-тів недійсними або такими, що суперечать чинному зак-ву, здійснюється у суд. порядку.

Літ.: Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001; Цив. право України, т. 1. К., 2003. В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази