Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІОГЕННА ПОВЕДІНКА
   

БІОГЕННА ПОВЕДІНКА

- дії, вчинки, зумовлені природ, схильністю індивіда існувати на більш низьких рівнях псих, активності під впливом несприятливих умов, з певним ступенем віїщаленості вщ свщомої псих, діяльності та цілеспрямованої вольової поведінки. Б. п. має складну природу. Психол. аналіз Б. п. розкриває її емоц. аспект, що важливо для правової та суд.-психол. оцінки особливих емоц. станів. Еволюційно-первинні механізми регуляції псих, діяльності, на яких грунтується Б. п., обумовлюють такі рівні її виявів: інстинкти, імпульсивні та автоматичні дії, стереотипи дій, емоційне реагування та емоційні стани, що супроводжуються психомоторним збудженням (мимовільні спалахи гніву і роздратування, деструкт. дії натовпу, груповий вандалізм тощо). їхньою осн. рисою є велика залежність контрольних функцій мислення та свідомості вщ стихійної (некерованої) дії провідних почуттів, емоцій, пристрастей. Класич. прикладом Б. п. є поведінка в стані афекту, що розглядається у психології як повернення індивіда до інстинкт, ф орм поведінки. Генетично первинні (інстинктивні) механізми поведінки індивіда базуються на природжених афектах гніву та страху. Вони включаються у процес розвитку структурних складових психіки і посилюють біол. вплив на нього, оскільки в перебігу псих, розвитку індивіда їх власна диференціація (ускладнення) сама залежить вщ біохім. процесів та гормон, складу крові, функц. дисбаланс яких викликає емоц. порушення поведінки. Залежність вщ біологічно активних речовин пов'язана з віком людини. Напр., у пцілітковому віці, який називають з цього приводу біогенним, така залежність виявляється у спотворених емоц. реакціїгх та парадоксальних виявах поведінки: емоційно-позитивні (похвала) та емоційно-негативні (догана) виховні впливи в окремих випадках спричиняють протилежний очікуваному результат.

Біологічно активні речовини зумовлюють певні тілесні відчуття («радість» м'язів, свобода рухів чи м'язова скутість), характер заг. життєвого тонусу (пщнесення, активність чи навпаки), домінуючий настрій (забезпечення порівняно сталого емоц.-позитивного чи емоц.-негативного фону псих, діяльності) і спроможні безпосередньо чи опосередковано впливати на поведінку людини. Емоц. поведінка відображає соціальні, психол., психофізіол. і загальнобіол. умови та впливи, тобто належить як до тілесного, так і до психічного. В усвщомлених та неусві-домлених оціночних судженнях психоемоційні процеси репрезентують і закарбовують у свщомості та підсвідомості суб'єкта біопсихосоціальні впливи.

Літ.: Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. X., 1986; Лоренц К. Агрессия. (Так называемое «зло»), М, 1994; Фромм Э. Анатомия чел. деструктивности. М., 1994. Н. В. Алікіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази