Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оре-осі arrow ОСАДОЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ
   

ОСАДОЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ

—гірські породи, що утворилися у верхній частині літосфери внаслідок мех. та хім. руйнування, перенесення і перевідкладання більш давніх порід різного походження, нагромадження решток рослинних і тваринних організмів і продуктів їхньої життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, що надходить з космосу. За способом утворення О. г. п. поділяють на три основні групи: уламкові (у т. ч. й вулканогенно-уламкові) — конгломерати, галечники, піски, пісковики, алеврити, аргіліти, леси, туфи тощо; глинисті (продукти мех. і хім. руйнування гірських порід з утворенням вторинних глинистих мінералів) — каолінітові й монтморилонітові глини, бентонітові глини, вторинні каоліни тощо; хіміко-органогенні (утворюються внаслідок випадання солей з природних розчинів морів, озер і джерел та нагромадження решток організмів) — вапняки, солі, трепели, радіолярити, горючі сланці, вугілля викопне та ін. Утворення О. г. п.— складний геол. процес, що відбувається за схемою: виникнення продуктів руйнування магматичних, метаморфічних чи більш давніх осадочних порід, перенесення їх водою, вітром, льодовиками і відкладання на поверхні суходолу та у водних басейнах. Утворюється пухкий пористий осадок, який з часом поступово внаслідок діагенезу перетворюється на осадочну породу. Здебільшого О. г. п. залягають у вигляді проверстків, мають верствувату будову, поруваті. Часто містять рештки викопних організмів. О. г. п. становлять 10% усіх гірських порід земної кори, вони вкривають 75% поверхні Землі, утворюючи осадочну оболонку Землі (стратисферу). З О. г. п. пов'язані численні корисні копалини — вугілля викопне, нафта і газ, різні солі, фосфорити, крейда, руди заліза, марганцю, алюмінію, розсипища золота і платини, буд. матеріали тощо.

В. О. Міщенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази