Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- вид сусп. діяльності суб'єктів політики у сфері політ, життя, що грунтується на врахуванні політ, інтересів, мобілізації політ, волі й здійснюється з метою досягнення політ, цілей. П. д. тісно пов'язана із сусп. відносинами. Особливості П. д. визначають її сутність і зміст. Сутність П. д. — це сукупність осмислених дій, спрямованих на завоювання та утримання, функціонування і розвиток політ.-владних відносин. По суті, П. д. віддзеркалює систему політ.-владних відносин, що панують у сусп-ві. Функціонує та взаємодіє з ін. сферами сусп. життя, у т. ч. економічною. За допомогою діяльності у сфері політики та ін. сферах реалізуються усвідомлені суб'єктами політичні інтереси. Зміст П. д. становлять вольові дії з виявлення, осмислення та реалізації політ, потреб і політ, інтересів усіх соціальних суб'єктів сусп-ва щодо політ, влади. П. д. є основою сусп. перетворень. П. д. властива будь-якому політично організованому суспільству і виявляється у різних видах: стихійна чи організована; політично усвідомлена чи спонтанна; цілеспрямована чи хаотична; проста чи складна; традиційна і така, що втілюється у нових формах; законна чи незаконна; активна чи пасивна. Під впливом цих видів П. д. прискорюється або уповільнюється перебіг подій. У реальному житті вони виявляються одночасно в різних формах: за напрямами здійснення (державна, партійна, громад.-політична, комунікативно-інформацій-на); за суб'єктами політики (класова, соціально-групова, національна, міжнародна, індивідуальна); за специфікою предмета впливу (теоретична, практична); за політичним простором (зовнішньопо літична — міжнародна; внутріполітична — самоврядна); за специфікою сфер (військова, діяльність органів безпеки та ін.). П. д. охоплює усі сфери політики і має свою внутр. структуру: політ, керівництво д-вою та сусп-вом; політ, функціонування; участь гр-н у політ, житті сусп-ва; політ, маркетинг. Осн. типи П. д.: радикальні дії, спрямовані на докорінні зміни суспільної системи (революція, контрреволюція, заколот); реформатор, заходи, спрямовані на сусп. зміни, що не підривають основ влади правлячої еліти; політ, перевороти, які змінюють правлячу еліту, не зачіпаючи соціально-екон. основ д-ви, її сусп.-політ. структур.

Ефективність П. д. як специфічного виду людської діяльності залежить від кількох чинників: обраних цілей і засобів їх реалізації; розробки політ, технології досягнення результатів політ, діяльності; володіння інформацією про політ, відносини вертикального типу між центр, та місцевими органами влади і населенням, що уможливлює оцінку рівня довіри до влади; володіння інформацією про політ, відносини горизонтального типу тощо.

Див. також Політична система суспільства.

Літ.: Политические институты и процессы. М., 1986; Ре-чицкий В. Политическая активность: Конст. аспекты. К., 1999; Політологія у схемах, таблицях, визначеннях. К., 1999; Політологія. К., 2000.

В. М. Співак.

 

Схожі за змістом слова та фрази