Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАЦІЄНТ
   

ПАЦІЄНТ

[від лат. — терплячий, страждаючий] — особа фізична, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну, реабілітаційну) або піддається мед.-біол. дослідам (клініч. випробуванням). Права та обов'язки П. сформульовані у Міжнародному кодексі медичної етики 1949, Лісабонській декларації про права пацієнта 1981, Положенні про захист прав і конфіденційності пацієнта 1993 та ін. міжнар.-прав, актах. В Україні права та обов'язки П. регламентуються Основами законодавства України про охорону здоров'я (1992), Законами «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» (1991), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), «Про донорство крові та її компонентів» (1995), «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (1995), «Про лікарські засоби» (1996), «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (1999), «Про психіатричну допомогу» (2000), «Про захист населення від інфекційних хвороб» (2000) та ін. нормат.-прав. актами.

Права та обов'язки П. поділяються на загальні й спеціальні. До загальних прав належать ті, що необхідні, за загальним правилом, під час отримання мед. допомоги будь-якого виду. Це право на: вибір лікаря і лік.-профілакт. закладу, безоплатну мед. допомогу в межах гарантованого мінімуму, обстеження, лікування й утримання у мед. закладі відповідно до сан.-гіг. стандартів, проведення консультацій спеціалістів; мед. інформацію про стан свого здоров'я; збереження таємниці мед. інформації про стан свого здоров'я; інформацію про можливий ризик застосування нових лік. засобів та методів лікування; дачу добровільної згоди на мед. втручання; відмову від мед. втручання; відмову від лікування, крім випадків, коли хвороба П. становить соціальну небезпеку; полегшення болю, пов'язаного із захворюванням та/або мед. втручанням; гуманне ставлення з боку мед. персоналу; відшкодування шкоди, заподіяної неналеж. лікуванням; допуск до П. адвоката або ін. закон, представника для захисту його прав; допуск до П. священнослужителя для відправлення реліг. обряду; звернення зі скаргою до керівника мед. закладу, мед. асоціації, у т. ч. міжнародної, або до суду для захисту своїх прав; право померти з гідністю.

До спеціальних прав П. належать такі, що виникають під час отримання ним окр. виду мед. допомоги. Зокрема, П. має право на спец, заходи соціального захисту при проведенні мед. втручання, мед. забезпеченні репродукт. функції, штучному заплідненні, стерилізації, трансплантації органів і тканин, зміні (корекції) статі, проведенні медико-біол. експериментів. Обов'язки щодо забезпечення прав П. несуть лікуючий лікар, ін. мед. працівники, керівник закладу охорони здоров'я. Невиконання або неналежне виконання мед. працівником своїх профес. обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, є злочином і тягне за собою крим. відповідальність (ст. 140 КК України). Крим, відповідальність передбачається за проведення клініч. випробувань лікар, засобів без письм. згоди П. або його закон, представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або ін. тяжкі наслідки (ст. 141 КК), а також за умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням профес. чи служб, обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки (ст. 145). Обов'язки П.: дотримуватися правил внутр. розпорядку мед. закладу; виконувати вказівки та рекомендації лікуючого лікаря; активно співробітничати з лікарем у питаннях власного одужання і сприяти цьому; не завдавати шкоди власному здоров'ю та здоров'ю оточуючих людей; поважати права мед. працівників, інших П. У певних випадках, пов'язаних з хворобою, що має інфекційний та суспільно небезпечний характер, П. зобов'язаний проходити необхідний мед. огляд, лікування, перебувати під мед. наглядом тощо. Юрид. відповідальність П. за порушення законодавства про охорону здоров'я може виникати у випадках, коли він заподіює шкоду здоров'ю інших П., мед. працівникам, майну мед. закладу або вчиняє ін. правопорушення. Залежно від виду правопорушення може застосовуватися адм., крим. та цив.-правова відповідальність.

Н. Б. Болотіна.