Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
   

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

(НСПП) - постійно діючий держ. орган для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів). Утворена відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998) указом Президента України «Про утворення Національної служби посередництва і примирення» від 17.ХІ 1998. Згідно з Положенням про НСПП від 17.ХІ 1998 (зі змінами, внесеними указом Президента України від 30.XII 2000) її осн. завданнями є: сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колект. труд, спорів (конфліктів), що виникли між ними; прогнозування виникнення колект. труд, спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчас. вирішенню; здійснення посередництва і примирення під час виникнення колект. труд, спорів (конфліктів).

Служба реєструє висунуті працівниками вимоги та колект. трудові спори (конфлікти); аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обгрунтування; сприяє встановленню контактів між сторонами спору; консультує сторони з питань компетенції органів щодо задоволення вимог, які є предметом колект. труд, спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню; застосовує нормат.-прав. акти для вирішення спору (конфлікту ); розглядає за зверненням сторін мат-ли щодо колект. труд, спору (конфлікту) з метою його вирішення; у випадках, передбачених ст. 24 Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», і коли рекомендації НСПП щодо виріїнення спору не враховано, звертається із заявою про вирішення колект. труд, спору (конфлікту) відповідно до ВС АР Крим, обласних, Київ, і Севастопольського міських судів; формує списки незалежних посередників та арбітрів; на прохання сторін пропонує кандидатури незалеж. посередників та членів труд, арбітражу для залучення їх до участі у примирних процедурах; вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колект. трудових спорів (конфліктів), а також розглядає ряд ін. питань, спрямованих на ефективне вирішення та запобігання виникненню таких спорів (конфліктів). Відповідно до покладених на неї завдань НСПП має право: брати участь у вирішенні колект. труд, спору (конфлікту) на всіх його стадіях; координувати роботу труд, арбітражу, спрямовувати своїх спеціалістів, експертів на участь у роботі примирних органів (примирних комісій тощо); безоплатно отримувати від органів викон. влади та органів місц. самоврядування, профспілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колект. труд, спору (конфлікту) інформацію, необхідну для використання під час проведення примирних процедур; попереджати сторони про порушення ними вимог чинного зак-ва під час розгляду колект. труд, спору (конфлікту) та про можливі наслідки таких порушень; надсилати органам викон. влади та органам місц. самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колект. труд, спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції. У межах своїх повноважень НСПП приймає рішення, які мають рекомендац. характер і повинні розглядатися сторонами колект. труд, спору (конфлікту), відповід. центр, або місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування.

НСПП має регіон, відділення: Центральне (Київ., Житом., Вінн., Черкас, і Кіровоградська області та м. Київ); Західне (Закарп., Чернів., Івано-Франк., Львів., Терноп., Хмельн., Рівн. і Волинська області); Північне (Черніг., Сум., Харків, і Полтавська області); Східне (Луг., Донец. і Дніпропетровська області); Південне (АР Крим, Одес., Микол., Херсон, і Запорізька області та м. Севастополь).

НСПП очолює голова, який призначається та звільняється з посади Президентом України.

М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази