Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧЕК
   

ЧЕК

(англ. cheque, check — чек, від перс, sah — король) — 1) Цінний папір, фін. док-т, що містить нічим не обумовлене письм. розпорядження власника рахунку (чекодавця) банкові переказати певну грош. суму одержувачеві (чекодержателю). Складається за встановленою формою і використовується юрид. особами та гр-нами для безготівкових розрахунків (розрахунковий Ч.), а також при одержанні готівки з рахунків, відкритих у банках. Для розрахунків між банк, установами користуються банківськими Ч.

Розрізняють ордерний, на пред'явника та іменний Ч. Ордерним є Ч., виписаний на певну особу з обов'язковим застереженням про наказ сплатити відповідну суму; без цього зазначення Ч. вважається пред'явницьким, а виписаний певній особі — іменним. Існують також чеки електронні.

Форма Ч., порядок та умови його заповнення і застосування визначаються ст. 1102—1106 ЦивК України, відповід. нормами Законів України «Про банки і банківську діяльність» (2000), «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001), Інструкцією № 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затв. правлінням НБУ 2.VIII 1996 (з наст, змінами і доп.), а також ін. нормат.-правовими актами, що регулюють розрахункові операції.

Згідно з цими актами Ч. має містити всі необхідні реквізити, передбачені банк, правилами. Відсутність будь-якого з цих реквізитів або внесення у них виправлень є підставою для визнання Ч. недійсним. Платник за Ч. має пересвідчитися всіма можливими способами у справжності Ч., а також у тому, що його представник є уповноваженою особою. Збитки, завдані у зв'язку з оплатою підробленого, викраденого або втраченого Ч., покладаються на платника або чекодавця — залежно від того, з чиєї вини вони були завдані. У разі відмови платника в оплаті Ч. чекодержатель має право пред'явити позов до суду і вимагати, крім оплати суми Ч., відшкодування своїх витрат на одержання оплати, а також відповід. процентів. До цих вимог застосовується позовна давність в один рік. 2) Док-т, що видається продавцем товару покупцеві для підтвердження сплати та проведення операцій купівлі-продажу товару і набуття права дальших вщносин з продавцем у разі невідповідності якості продукції (то вару) та її тех. властивостей стандартам або іншим нормат. вимогам (товарний Ч.). Він може бути підставою для виконання гарант, зобов'язань продавця у разі передчасного вибуття товару з ладу.

3) Талон, що видається касою підприємства, організації, фін. установи тощо і підтверджує факт внесення (сплати) у касу певної суми за виконані роботи чи надані послуги.

4) Квитанція встановленої форми із зазначенням суми, яку пред'явник (покупець) повинен сплатити до каси підприємства роздріб, торгівлі.

5) Док-т, що друкується електрон, касово-контрольним апаратом (ЕККА) та підтверджує факт купівлі-продажу товарів (надання послуг) з реєстрацією на ньому всіх проведених касових операцій (касовий Ч.).

Літ.: Платіжні системи. К., 1998; Банк, право України. К., 2000.

В. П. Нагребельний, Л. Р. Грицаєнко.