Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАЦЯ
   

ПРАЦЯ

— цілеспрямована діяльність людини, що потребує фіз. або розумової енергії та орієнтована на створення матеріальних і дух. цінностей. Була і залишається важливим фактором формування і розвитку людини. Саме в процесі П. людина видозмінює і пристосовує предмети природи для задоволення як особистих, так і сусп. потреб. Процес П. охоплює три взаємозумовлені елементи: власне П., предмети П. та засоби П.

За Конституцією України (ст. 43) кожен має право на П., що включає можливість заробляти собі на життя П., яку вільно обирає або на яку вільно погоджується. Відносини, пов'язані з П., регулюються КЗпП України, Законом України «Про зайнятість населення» (1991) та ін. нормат.-прав. актами.

Відповідно до чинного зак-ва гр-ни мають право як працювати за наймом (трудовим договором), так і самостійно забезпечувати себе роботою (напр., фермер, підприємець). Добровільна незайнятість гр-н не є підставою для притягнення їх до адм. чи крим. відповідальності (ст. 1 Закону «Про зайнятість населення»). Цим Законом передбачений комплекс прав, заходів щодо добровільного залучення гр-н України до П. Держ. органи, які сприяють цьому: Держ. центр зайнятості М-ва праці та соціальної політики України, обласні, районні, міжрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості, а також заклади орієнтації, навч. заклади профес. підготовки, спеціаліз. бюро зайнятості, центри труд, реабілітації населення. Ці органи зобов'язані створювати такі умови П., за яких якнайповніше задовольнялися б права гр-н щодо їх залучення до П., гарантувалися рівні можливості у виборі роду діяльності, місця роботи, професії, проходженні, за необхідності, профес.-тех. підготовки чи перепідготовки. Важлива роль належить також прав, формам залучення до П. Найголовнішими з них є: трудовий договір, учнів, трудовий договір, адм.-прав. акти призначення, затвердження чи обрання на відповідну оплачувану посаду, обрання за конкурсом та ін. Примус, залучення до П. забороняється. Не вважаються примусовими військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба за вироком суду або ін. рішенням суду, а також за законами воєн, і надзв. стану.

Літ.: КЗпП України з постатейно систематиз. мат-лами. К., 2001.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази