Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АФРИКА
   

АФРИКА

— континент. Пл. — 30,251 млн. км2. Нас. — 728 млн. чол. (1995). На континенті — 53 незалежні д-ви.

На території А. немає єдиної правової системи та єдиного права. Кожна країна характеризується притаманними лише їй рисами правового життя. Водночас, незважаючи на відмінності між правовими нормами та інститутами окр. держав, усі вони мають багато спільних рис, зумовлених особливостями ге-огр. положення, істор. та соціально-екон. розвитку А. як континенту. Правові системи країн А. формувалися протягом багатьох століть шляхом взаємовпливів традиц. звичаєвого права та зх. права. Тисячоліттями життя місц. населення регулювалося звичаями, виконання яких було добровільним. Тер. континенту характеризується великим розмаїттям звичаїв і традицій. У межах одного району відмінності між звичаями різних племен, як правило, були незначними, однак у різних регіонах вони могли бути істотними. Так, існували племена як з монархічними, так і з дем. режимами; сім'я базувалася як на матріархальних, так і на патріархальних засадах. Але всі вони мали багато спільного в тому, що стосувалося принципів права і механізмів його реалізації. Великий вплив на розвиток права в А. справили ідеї християнства та ісламу. Християнство поширювалося у два етапи: перший датується 4 ст., коли в Ефіопії ця релігія стала офіційною, однак для наступного просування христ. віровчення сприятливі умови виникли тільки у 19 ст. Тепер 48 % африканців сповідують християнство. Ідеї та правові норми ісламу почали проникати на континент в 11 ст. (Зх. Африка). У 14—15 ст. му-сульм. релігія поширилася на узбережжі Індійського ок. та в Сомалі. Нині бл. 41 % африканців — мусульм. віросповідання. Поширення християнства та ісламу відповідно вплинуло і на розвиток правових інститутів. Християнство сприяло рецепції континентального права та загального права, іслам — мусульманського права. Протягом 19 ст. територія А. була колонізована — насамперед Англією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Францією. Кожна країна-.метрополія проводила свою політику асиміляції населення та впровадження своїх правових норм. Для їх застосування традиційне звичаєве право виявилося непридатним. Тому майже в усіх країнах А. поряд з традиц. органами розгляду спорів створювалися суди європ. типу. Формування нової правової системи було неможливим за існування віджи-лих форм управління сусп-вом. Виникла необхідність у запровадженні ефективніших адм. органів. Старі місц. органи влади були реорганізовані у прийнятну форму або ліквідовані. Створювалися нові для афр. країн служби: фінансові, поліцейські, охорони здоров'я, освіти, громад, робіт тощо. У сфері крим. права було заборонено варвар, види покарань. З 1946 майже на всіх територіях Зх. Африки, колонізованих Францією, почали застосовувати франц. крим. кодекс. Орієнтувалися на франц. право насамперед Нігерія, Гана, Гамбія. Водночас в англ. Зх. Африці запроваджувалися крим. і крим.-процесуальний кодекси Великобританії. Звичаєве право в багатьох регіонах та місцевостях було зведене до меж приват, права. Пор-тут. правові норми та інституції поширювалися в Анголі, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, Ка-бо-Верде (кол. Острови Зеленого Мису). Незважаючи на те, що нове право вводилося за зразком правових норм метрополій, його застосування обмежувалося відповід. декретами щодо режиму тих чи тих територій. Це стосується франц., англ., португ. володінь, а також белы. Конго, де діяв спец, цивільний кодекс. В англ. володіннях існував різний правовий режим. Так, у Пд.-Зх. Африці (Намібія), Пн. Родезії (тепер Замбія), Ньясаленді (Малаві), брит. Сомалі застосовувалися заг. право, право справедливості, статути заг. характеру. Вони стали чинними в різні часи: 1874 - Золотий Берег (Гана); 1880 - Сьєрра-Леоне; 1888 -Гамбія; 1900-Сомалі; 1902 — Ньясаленд (Малаві); 1911 — Пн. Родезія (Замбія). У Сх. Африці застосовувалося право брит. Індії. На Пд. від р. Замбезі діяло рома-но-голландське право — Мис Доброї Надії, Пд. Родезія, Бечуаналенд (Ботсвана), Басутоленд (Лесото), Трансваль (тепер провінція ПАР), Свазіленд. Мусульм. ітраво поширене в Судані, Лівії, Мавританії. Його компоненти знаходимо в усіх країнах на узбережжі Середземного м. Застосування права метрополій у різних д-вах мало специф. характер. Європ. правові норми часто зазнавали серйозних змін, деякі з них узагалі виключалися місц. адміністраціями та судами. Відмінності між правовими системами країн континенту посилювалися. Здобуття д-вами А. незалежності у 20 ст. не уповільнило впровадження зх. права. Навпаки, нові уряди підтвердили чинність усіх поперед, законів. Досить серйозні зміни сталися у сфері публічного права. Так, для публічного права більшості країн зх. конституційна модель плюраліст, демократії виявилася неприйнятною. Тут виникли диктаторські утворення у вигляді презид. режимів, які були привабливішими та органічними для політ, еліт цих країн. Однак подібну ситуацію фахівці вважають тимчасовою. У сфері приватного права зміни не такі істотні. З одного боку, спостерігаються процеси реабілітації цінностей звичаєвого права, з іншого — відмови від тих шститутів і норм права, які гальмують розвиток суспільства. Оскільки за доби колоніалізму звичаєве право зазнавало утисків, у багатьох країнах А. після здобуття незалежності популярними стали рухи, спрямовані на збереження та кодифікацію цих норм. Так, у Мадагаскарі, Танганьїці (материкова частина Танзанії), Сенегалі прийнято рішення про кодифікацію звичаїв. У Нігерії почалися роботи щодо компіляції норм звичаєвого права. Водночас у Школі сх. та афр. досліджень при Лонд. ун-ті були підготовлені великі збірки норм звичаєвого права: звичаєве право та право спадкування Кенії, шлюбне, спадкове, право зобов'язань та речове право Малаві, шлюбне право Ботсвани тощо.

Африка - leksika.com.ua

Сучас. політ, розвиток країн А. обумовлює складні і неоднозначні проблеми трансформації права та правових систем континенту.

Літ.: Денисов В. Н. Системы права развивающихся стран. К., 1978; Давид Р., Жоффре-Спинози К. Осн. правовые системы современности. М., 1996.

О. В. Зайчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази