Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вільно-вітр arrow ВІРМЕНСЬКІ КОЛОНІЇ
   

ВІРМЕНСЬКІ КОЛОНІЇ

на Україні - поселення вірмен у містах України в добу феодалізму. Еміграція вірм. населення з Закавказзя в різні країни світу й, зокрема, на територію України, була наслідком спустошливих нападів сусідніх держав на тер. Вірменії, тяжкого екон. і нац.-релігійного гніту іноз. загарбників, під владою яких вона перебувала. Згідно з писемними джерелами, в 11 ст. існувала В. к. в Кафі (Феодосія), з поч. 12 ст.- в Києві. Протягом 13-18 ст. вірмени оселилися в багатьох містах і містечках України (всього відомо понад 70 В. к.). У 14 ст. В. к. існували в Солдеї (Судаку), Сурхаті (Старому Криму), У Львові, Кам'янці-Подільському, Володимирі, Луцьку. В 15-17 ст. в зв'язку з посиленням тат. гніту в Криму та нападами турків В. к. утворилися на пд.-зх. тер. України: в Барі, Студениці, Балті, Рашкові, Тисьмениці, Бродах, Язлівці, Золочеві, Сня-тині, Ярославі, Станіславі (тепер Івано-Франківськ) та ін. містах. Найбільшими були В. к. у Львові і Кам'янці-Подільському.

Внаслідок тур. агресії в 70-х рр. 17ст.вірмени з Поділля емігрували на зх.-укр. землі. В середині В. к. відбувався процес класового розшарування. Вірм. поселенці займалися торгівлею і ремеслами, подекуди - с. г. Товарний обмін здійснювався з країнами Сходу, з Росією. Широко славилися сап'янові, ювелірні, зброярські, шевські, різьблені вироби вірм. майстрів. У ряді В. к., зокрема у Львові, Кам'янці-Подільському, Язлівці й Могилеві, ремісники були об'єднані в окремі цехи. В цих самих містах В. к. дістали самоврядування, мали свої судово-адм. органи, що їх очолювали "старші вірменського народу" - війти, радники (див. також Гоша Мхіта-ра судебник, Статут львівських вірмен). їх обирали з числа вірм. патриціату, багатих купців і ремісників. У кін. 18 ст. самоврядування у В. к. було ліквідовано, а самі колонії в більшості міст України занепали.

У В. к. високого рівня досягла культура; розвивалися історіографія, літописання (полов цькою і вірм. мовами), нар. творчість, книгодрукування (вірм. друкарня 1616-18 у Львові), освіта. У Львові діяли школа вищого типу - вірм. колегія (1664-1781, з 1701- вірм.-укр. колегія), вірм. бібліотеки, театри (зокрема в 2-й пол. 17 ст. протягом п'яти років діяв вірм. шкільний театр). Збудовані вірменами культові й цивільні споруди, що збереглися до нашого часу, відзначаються високим рівнем архітектури (Вірм. собор у Львові, 1363; церква Сархіса в Феодосії, 14 ст., та ін.). Шедеври різьблення на камені у В. к. мають багато спільного з укр. орнаментальними мотивами. За багато віків життя на Україні поселенці з Закавказзя внесли значний вклад у розвиток істор. зв'язків і дружби українського і вірм. народів.

Літ.: Исторические связи и дружба украинского и армянского народов, т. 1-3. Ереван - К., 1961-71; Украинско-армянские связи в XVII веке. К., 1969.

В. В. Грабовецький.

Вірменські колонії

 

Схожі за змістом слова та фрази