Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow монол-морс arrow МОНОПОЛІСТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ РОСІЇ
   

МОНОПОЛІСТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ РОСІЇ

— великі об'єднання капіталістів, що виникли на основі високого рівня концентрації виробництва та капіталу; панували в окремих галузях промисловості в період імперіалізму. Монополістичні тенденції в дореволюц. Росії, в т. ч. на Україні, виявилися у 80-х pp. 19 ст. Проте визначальну роль в економіці країни вони почали відігравати після екон. кризи 1900—03. Осн. формою монополій були синдикати, частково поширилися картелі. До 1914 в Росії діяло 150—200 торг.-пром. синдикатських і картельних угод. Вони охоплювали 65—70% виробн. пром. продукції. Хоч в цілому Росія відставала від розвинутих капіталістичних країн за рівнем розвитку пром-сті, ступінь монополізації провідних галузей важкої індустрії тут був досить високий. Одним з перших великих монополістичних об'єднань Росії був синдикат цукрозаволчиків, утворений 1887. Виникли й діяли такі великі монополії як "Продвугілля", що зосередило 60% видобутку вугілля Донбасу (1912), "Продаруд" — понад 80% видобутку руди позазаводських рудників, "Продвагон" — понад 90% виробн. вагонів, "Продамет" — 80—95% металевих виробів тощо. Більшість провідних монополістичних об'єднані. Росії концентрувалася на Україні. Деякі з них виникли з ініціативи укр. буржуазії (напр., синдикат цукрозаводчиків) і, як правило, в процесі розвитку "зрощувалися" з столичними банками, перетворюючись на загальнорос. монополії. На поч. 2-го десятиліття 20 ст. в Росії виникають монополістичні об'єднання банків. Проникнення банківського капіталу в пром-сть та ін. галузі призводило до утворення вищих форм монополій капіталістичних — трестів і концернів (напр., "Руссуд — Наваль", "Брати Нобель", "Російська нафтова генеральна корпорація" тощо). Початок і розгортання 1-ї світової війни спричинилися до дальшого розвитку монополістичних об'єднань в Росії. За визначенням В. І. Леніна, "війна подесятерила їх число, роль і значення" (Повне зібр. тв., т. 34, с. 181). Виникли нові великі концерни Путілова — Стахєєва, Батоліна, Второва, братів Рябушинських. Особливо розвинулись монополістичні об'єднання, пов'язані З воєнним вироби. М. о. в д. Р. було ліквідовано в результаті перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції, в ході націоналізації пром-сті і банків 1917—18.

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму; т. 30. Воєнна програма пролетарської революції; т. 34. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися; Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Март — октябрь 1917 г. Документы и материалы, ч. 1—2. М., 1957; Лившин Я. Монополии в экономике России. М., 1961; Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні, ч. 2. К., 1962; Дерев'янкін Т. І. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії. К., 1975.

Т. І. Дерев'янкін.

 

Схожі за змістом слова та фрази