Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
   

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ

- офіц. документ установленого зразка, що посвідчує особу власника, якому він виданий. Посвідченнями не можуть бути док-ти, видані на пред'явника. Вид і призначення П. о., порядок його видачі й чинність визначаються відповід. нормат. актами, прийнятими органами держ. влади, рідше — окр. установами, підприємствами, організаціями. Обов'язковими реквізитами П. о. є: номер, прізвище, ім'я, по батькові, фотокартка, підпис власника, підпис відп. посадової особи, печатка установи, яка видала посвідчення, дата видачі тощо. В необхідних випадках вказуються ін. відомості, напр., звання (вчене, військове, спеціальне), посада. За видами П. о. поділяють на: П.о. загально-держ. користування і призначення; П. о., що посвідчує статус особи; П. о., що видається у зв'язку з виконанням посад, чи служб, обов'язків; П. о., яке наділяє власника відповід. правами, але не посвідчує їх влад, характеру. П. о. розрізняються також за вміщеними в них реквізитами: за дією у часі (тимчасові або постійні), які мають чинність на всій тер. України чи діють на обмеж, території; за повноваженнями, якими наділяється власник. П. о. загальнодерж. користування і призначення не тільки посвідчує особу власника, а й підтверджує його право- чи дієздатність, що має юрид. наслідки, безвідносно до статусу особи. Такими док-тами є: паспорт громадянина України; свідоцтво про належність до громадянства України; проїзний док-т дитини; служб, паспорт; дип. паспорт; П. о. члена екіпажу; П. о. на повернення в Україну тощо. Зокрема, П. о. члена екіпажу видається гр-нинові України, який є членом екіпажу повітр. судна, зареєстрованого в Україні, відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944, для використання під час виконання міжнар. польотів. Воно може бути видане також гр-нинові ін. д-ви, який входить до складу екіпажу повітр. судна, зареєстрованого в Україні, або який перебуває на обліку в службі зайнятості України. Власник цього посвідчення має право на виїзд з України та в'їзд в Україну на повітр. судні авіапідприємства, авіакомпанії чи ін. організації, в якій працює, за умови, що він виконує польотне завдання. Власнику П. о. дозволяється також виїзд з України в індивід, порядку в разі прямування на своє повітр. судно і в'їзд у такому самому порядку. Видається М-вом тр-ту України за поданням кер. авіапідприємства, авіакомпанії або ін. організації на період роботи на даній посаді. Держава гарантує захист за кордоном гр-н України, котрі мають таке посвідчення. П. о. не може бути використане на тер. України гр-нином України, який його має, під час укладання цив.-правових угод, здійснення банк, операцій, оформлення доручень ін. особам для представництва перед третьою особою та під час здійснення приват, поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням служб, обов'язків. Наст, групу П. о. становлять док-ти, які засвідчують певний статус власника посвідчення або/і наділяють особу влад, повноваженнями щодо гр-н України або окр. категорій осіб на всій чи обмеженій тер. д-ви на невизначений чи конкр. період часу, за наявності відповідних обставин. До таких док-тів, зокрема, належать: П. о. народного депутата України; П. о. працівника правоохоронних органів; П. о. біженця; військовий квиток. П. о. біженця — документ внутр. користування, що посвідчує особу власника та підтверджує факт надання йому в Україні статусу біженця відповідно до Закону України «Про біженців» (2001). П. о. біженця видається іноземцю чи особі без громадянства (віком від 16 років) спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади у справах міграції на підставі його рішення про надання статусу біженця. Дійсне протягом строку, на який надається статус біженця, і може підлягати обмінові в разі: повного використання сторінок для продовження строку дії; зміни (переміни) прізвища, імені (імен) або по батькові біженця; виявлення розбіжностей у записах; непридатності для користування. Забороняється вилучати у біженця посвідчення, крім випадків, передбачених зак-вом України, а також брати док-т під заставу. Окр. групи П. о. становлять док-ти, які наділяють власника відповід. правами і надають можливість для реалізації особою її юридично закріплених прав згідно з визначеним статусом: пенсійне П. о.; П. о. учасника Вел. Віт-чизн. війни; П. о. учасника ліквідації аварії на Чорноб. АЕС; студ. квиток. З настанням певних юрид. фактів (смерть, припинення служб, відносин тощо) П. о. повертається відповід. установам. Загублене П. о. вважається недійсним.

Підроблення або виготовлення з метою збуту, збут підроблених П. о. тягнуть за собою крим. відповідальність (ст. 358 КК України) у вигляді штрафу до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Якщо ці дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, винні караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Використання підроблених П. о. карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

О. В. Бакаев, С. Б. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази