Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
   

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

- добровільне об'єднання гр-н, які є прихильниками певної загальнонац. програми сусп. розвитку. Має за мету сприяти формуванню і вираженню політ, волі гр-н, бере участь у виборах та ін. політ, заходах. В Україні загальні засади утворення та діяльності П. п. закріплені Конституцією (ст. 15, 36, 37). Конст. право гр-н на свободу об'єднання у П. п. забезпечується Законом України «Про політичні партії в Україні» (2001). Відповідно до цього Закону членом партії може бути лише гр-нин України, який має право голосу на виборах. Причому він може перебувати одночасно лише в одній партії. Обмеження щодо членства в партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України. Членами П. п. не можуть бути, зокрема, судді, працівники прокуратури та органів внутр. справ, співробітники СБУ, військовослужбовці.

П. п. в Україні утворюються і діють тільки із всеукр. статусом. Вони підлягають обов'язковій реєстрації Мін'юстом України і набувають статусу юрид. особи. Рішення про утворення партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах) і має бути підтримане підписами не менше 10 тис. гр-н України, які відповідно до Конституції мають право голосу на виборах, зібраними не менше як у 2/3 районів не менш як 2/3 областей України, містах Києві та Севастополі та не менше як у 2/3 районів АР Крим. П. п. повинна мати статут і програму. Реєстрація її обл., міських і районних організацій або ін. структур, утворень, передбачених статутом, здійснюється відповід. органами юстиції на місцях (якщо ін. порядок не передбачений законом) лише після реєстрації П. п. Мін'юстом України. Обл., міські та районні орг-ції можуть набувати статусу юрид. особи, якщо це передбачено статутом партії. Рішення Мін'юсту чи його органу юстиції щодо реєстрації П. п. або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене через суд.

П. п. є рівними перед законом. Вони мають право: вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених чинним зак-вом; брати участь у виборах Президента України, до ВР України, ін. органів держ. влади, органів місц. самоврядування та їх посад, осіб; використовувати держ. ЗМІ; ідейно, організаційно і матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та ін. об'єднання гр-н, подавати допомогу в їх утворенні; підтримувати міжнар. зв'язки з П. п., громад, орг-ціями ін. держав, міжнар. та міжурядовими організаціями тощо. П. п. можуть засновувати міжнар. спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено утворення лише консультат. або координаційних центр, органів. Партіям гарантується свобода опозиц. діяльності. П. п. є неприбутковими орг-ціями. Для здійснення своїх статут, завдань вони мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, тр-т, ін. засоби, набуття яких не забороняється законами України. Гарантуючи гр-нам право на свободу об'єднання у П. п., зак-во водночас передбачає обмеження щодо їх утворення і діяльності. Забороняється утворення та діяльність П. п., якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конст. ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і тер. цілісності України, підрив безпеки д-ви, незаконне захоплення держ. влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетніч., реліг. чи расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, на здоров'я населення. Не дозволяється утворення і діяльність П. п., кер. органи чи орг.

структури яких перебувають за межами України. П. п. не можуть мати воєніз. формувань. Заборонено утворення і діяльність структур, осередків П. п. в органах викон. та суд. влади і викон. органах місц. самоврядування, військ, формуваннях, а також на держ. підприємствах, у навч. закладах та в інших держ. установах і організаціях. Не допускається фінансування П. п.: органами держ. влади та органами місц. самоврядування, крім випадків, зазначених чинним зак-вом; держ. і комунал, підприємствами, установами та організаціями, а також підприємствами, установами й організаціями, у майні яких є частки держ. чи комунал. власності або які належать нерезидентам; іноз. д-вами та їх гр-нами, підприємствами, установами, організаціями; благодійними й реліг. об'єднаннями та організаціями; анонімними особами та під псевдонімом; партіями, які не входять до виб. блоку П. п. У разі порушення П. п. Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», ін. законів України до них можуть бути вжиті такі заходи: попередження про недопущення незакон, діяльності; заборона П. п. Діяльність П. п. може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону П. п. розглядає ВС України. На поч. 2002 в Україні зареєстровано понад 120 П. п.: Аграрна партія України, Демократична партія України, Комуністична партія України, Конгрес українських націоналістів, Народний рух України, Народно-демократична партія, Партія зелених України, Партія «Реформи і порядок», Соціалістична партія України, Соціал-демократична партія України (об'єднана) та ін.

Літ.: Політ, партії в Україні. К., 2001.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази