Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow петре-пир arrow ПЕТРОГРАФІЯ
   

ПЕТРОГРАФІЯ

(від грец.— камінь і— пишу) — наука про гірські породи, що досліджує аспекти мінерального рівня організації речовини: мінеральний і хім. склад, будову, поширення, умови залягання, закономірності утворення й зміни гірських ПО; рід; П. визначає класифікацію і номенклатуру їх. Об'єктом дослідження П. є гірські породи різного походження (див., зокрема, Петрогенез). Відповідно до осн. генетичних груп порід, що їх досліджує П., розрізняють П. магматичних, П. осадочних і П. метаморфічних гірських порід. Виділяють такі розділи П.: петрохімія (вивчає хім. склад гірських порід), петротектоніка, фіз.-хім. П. (вивчає зв'язок між хім. і мінеральним складом гірських порід та умови формування їх), експериментальна П. (займається моделюванням природних процесів утворення гірських порід); тех. П. (за допомогою петрографічних методів вивчає мінеральний склад тех. продуктів — шлаків, фарфору, цементу, скла, кераміки, кам'яного литва); космічна П. (досліджує метеорити, гірські породи ін. планет, Місяця). Осн. методи петрографічних досліджень: кристалооптичні, хім., фіз.-хім., фіз. і математичні. П. тісно пов'язана з мінералогією, кристалографією, геохімією, тектонікою, геофізикою, фізикою, хімією та ін. науками.

Як самостійна наука П. оформилась у 2-й пол. 19 ст.; цьому сприяло винайдення поляризаційного мікроскопа, що дало змогу глибше досліджувати мінеральний склад і структуру порід. На підставі розробленого Є. С. Федоровим теодолітного методу вивчення оптичних констант (див. Змінні і сталі величини) мінералів сформувався мікроструктурний аналіз. Подальший розвиток П. в СРСР пов'язаний з працями Ф. Ю. Левінсона-Лессінга, О. М. Заварицького та ін. Особливе значення для розвитку П. мало відкриття законів фізичної хімії та розвиток вчення про гетерогенні рівноваги (див. Гетерогенна система), а також застосування парагене-тичного аналізу гірських порід (Д. С. Коржинський, В. С. Соболєв та ін.). Радянський учений А. А. Маракушев та ін. дослідники розвивають концепцію флюїдно-магматичних взаємодій гірських порід. На Україні великий внесок у розвиток П. зробили В. І. Лужицький, М. І. Безбородько та ін. В УРСР петрографічні дослідження проводять в Геохімії і фізики мінералів інституті АН УРСР,

Київ., Харків., Львів. ун-тах та ін. установах.

Літ.: Лучицкий В. И. Петрография, т. 1—2. М.— Л., 1947—49; Заварицкий А. Н. Изверженные горные породы. М., 1955; Добрецов Н. Л. Введение в глобальную петрологию. Новосибирск, 1980; Заридзе Г. М. Петрография магматических и метаморфических пород. М., 1980.

І. С. Усенко.