Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛІСТИЧНА НАЦІЯ
   

СОЦІАЛІСТИЧНА НАЦІЯ

— новий, породжений соціалізмом тип нації, що грунтується на соціалістичному способі виробництва, характеризується соціалістичним способом життя, соціальною монолітністю, єдиною ідеологією — марксизмом-ленінізмом, єдністю соціалістичної культури. Від попередніх етнічних форм С. н. успадковує етнічні ознаки, прогресивні культурні та соціально-побутові традиції. Керівною силою С. н. є робітничий клас. Відносини між С. н. будуються на принципах пролет. інтернаціоналізму, відзначаються братнім співробітництвом і взаємодопомогою. На цій основі відбувається всебічний розквіт кожної С. н., їх взаємне зближення. С. н. виникає тільки шляхом ліквідації старих — капіталістичних або докапіталістичних — укладів і перемоги нового, соціалістичного ладу, соціалістичної системи господарювання. Цей процес супроводиться напруженою боротьбою проти нац. відособленості, шовіністичних і націоналістичних ухилів. У процесі побудови соціалізму в СРСР при безкорисливій допомозі рос. та ін. розвинутих націй у С. в. консолідувались народності Серед. Азії, Поволжя, ряд народностей Пн. Кавказу. Процес формування укр. С. в. завершився в 2 й пол. 40-х рр., коли зх.-укр. землі було возз'єднано з Рад. Україною в складі СРСР. Усі нації й народності СРСР об'єдналися в єдину сім'ю народів, досягли великих успіхів у розвитку своєї державності, економіки, культури. На цій основі склалася нова істор. спільність людей — радянський народ. Формування С. н.— всесвітньо-істор. процес, що закономірно охопив народи країн реального соціалізму. Практика підтверджує прозорливе передбачення В. І. Леніна, який писав, що, звільняючись від ярма буржуазії, народи всіма силами потягнуться до союзу і злиття з великими і передовими соціалістичними націями (див. Повне зібр. тв., т. ЗО, с. 34).

Літ.: Ленін В. І. Підсумки дискусії про самовизначення. Повне зібрання творів, т. ЗО; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Про 60-у річницю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Постанова ЦК КПРС від 19 лютого 1982 p. К., 1982; Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. М., 1974.

Ф. Я. Горовський.

 

Схожі за змістом слова та фрази