Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МІЧЕНИХ АТОМІВ МЕТОД
   

МІЧЕНИХ АТОМІВ МЕТОД

—1)Убіології — метод дослідження обміну речовин, транспорту та розподілу їх за допомогою атомів мічених або сполук, в яких вони містяться. Для цього такі сполуки вводять у досліджуваний об'єкт (організм, клітину, біохім. систему та ін.) і спостерігають за хім. перетворенням їх, змінами фізико-хім. стану, переміщенням тощо. Типовими для біол. і медико-біохім. досліджень є речовини, мічені радіоактивними ізотопами водню (3Н), вуглецю (14С), фосфору (32Р), сірки (35S) або стабільними ізотопами азоту (15N), кисню (18O). Реєструють радіоактивність за допомогою методів радіометрії, радіоавтографії, зокрема мікрорадіоавтографії, тощо. Мічені стабільними ізотопами речовини визначають методом мас-спектрометрії. За допомогою М. а. м. встановлено шляхи біосинтезу багатьох біологічно важливих речовин, розкрито механізми фотосинтезу, вивчено механізми багатьох біохім. циклів та окремих реакцій, досліджено осн. молекулярно-біол. процеси і явища транспорту речовин у клітині. 2) В медицині — див. Ізотопні індикатори.

Д. М. Гродзинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази