Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОННІ ПРАВОВІДНОСИНИ
   

ОХОРОННІ ПРАВОВІДНОСИНИ

- відносини, що виникають у результаті здійснення охоронних норм права. Опосередковуючи захист прав та інтересів, юридичну відповідальність, вони покликані відігравати роль сполучного ланцюга між регулятивними та процес, правовідносинами. Так, до правопорушення існують тільки регулятивні правовідносини суб'єктів. Коли ж регулят. відношення порушено — виникає нове, охоронне за своєю природою, правовідношення. А у випадку юрисдикц. діяльності мають місце відносини процесуальні. О. п. тут є відносинами між уповноваженим органом, з одного боку, і правопорушником (у ряді випадків і потерпілим) — з іншого. О. п. класифікуються на цив.-правові, крим.-правові, адм.-правові тощо. Охоронні цив.-правові відносини виникають у результаті здійснення охорон, норм цив. права. Вони існують там і остільки, де і оскільки порушено прав, норми та суб'єктивні права гр-н та ін. суб'єктів цив. права. Ці відносини забезпечують захист суб'єктив. прав і охоронюваних законом інтересів потерпілих, а також покладання цив.-правової відповідальності на правопорушників. Охоронні крим.-правові відносини виникають між двома суб'єктами: д-вою та злочинцем. Злочин породжує право д-ви застосовувати щодо винного визначені законом заходи впливу. При цьому охоронні крим. відносини (крим. відповідальність) реалізуються із вступом обвинувального вироку в законну силу. Охоронні адм.-правові відносини виникають за наявності умов, передбачених нормами адм. права. Це — юрид. факти, тобто обставини, з якими певна норма пов'язує виникнення відносин між сторонами. А саме — неправомірні дії, що не відповідають вимогам норм адм. права, порушують їх. Це насамперед правопорушення (делікти), що тягнуть виникнення охорон, адм.-правових відносин, змістом яких є застосування до винної особи відповід. засобів юрид. відповідальності, передбачених адм. нормою. Вказані відносини зумовлені передусім специфікою викон.-розпорядчої діяльності. Сторонами в даних відносинах виступають, зокрема, органи управління та їх офіц. представники (посад, особи). Не може бути адм.-правових відносин між двома гр-нами, між органами громад, орг-цій, якщо хто-не-будь з цих органів не наділений держ.-владни-ми повноваженнями.

Літ.: Орлова Е. А., Носов В. А. Охранительные гражд.-прав. нормы и правоотношения. В кн.: Материально-прав, и процес, проблемы зашиты субъектив. прав. Ярославль, 1983; Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятив. и охранительного права. Воронеж. 1990.

О. Л. Бигич.

 

Схожі за змістом слова та фрази