Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОСТРИФІКАЦІЯ
   

НОСТРИФІКАЦІЯ

(від лат. - наш і — роблю) — визнання док-тів про вищу освіту, вчені звання та наукові ступені, що видаються органами атестації ін. країн. Здійснюється шляхом надання відповід. органами держ. влади таких академічних та/або професійних прав, які мають власники док-тів України про вищу освіту, вч. звання та наук, ступені. Це не тільки визнання еквівалентності док-тів про освіту з погляду їх ідентичності, а ще й підтвердження рівнозначності порівнювальних стандартів освіти на юрид. міжнародному рівні. Визнання, порівнянність док-тів іноз. держав і видача свідоцтва здійснюються на підставі заяви власника док-тів або заінтересованого органу. Н. атестатів, виданих гр-нам України, що засвідчують факт присвоєння вчених звань, еквівалентних вченим званням професора і доцента України, здійснюється М-вом освіти і науки України на підставі укладених міжнар. угод та конвенцій про взаємне визнання вчених звань, згоду на обов'язковість яких надано ВР України. Переатестація наук, і наук.-пед. працівників — гр-н України, які мають наукові ступені, присуджені їм в ін. країнах, проводиться Вищою атестаційною комісією України за клопотанням організації, де працює здобувач, з поданням док-тів за переліком, визначеним цією комісією. Переатестація наук, і наук.-пед. працівників — гр-н України, які мають вчені звання, присвоєні їм в ін. країнах, проводиться М-вом освіти і науки України та ВАК України за клопотанням організації, в якій працює здобувач, з поданням док-тів відповідно до переліку, визначеного Міносвіти і ВАК.

Питання про переатестацію розглядаються вченими радами на підставі встановлення факт, еквівалентності атестац. критеріїв, застосовуваних в ін. країні, діючим в Україні нормат. положенням про присвоєння вченого звання професора або доцента. Необхід. умовою постановки питання про переатестацію є заміщення даним працівником однієї з посад, що дасть змогу претендувати на присвоєння відповід. вченого звання за порядком, встановленим у держ. закладах освіти України. При дотриманні вказаних умов після закінчення календ. року роботи здобувача на даній посаді вчена рада має право виходити з клопотанням про його переатестацію. У випадках, коли доцільно знову визначити рівень профес. кваліфікації працівника, який має присвоєне йому раніше вчене звання професора або доцента, у зв'язку зі зміною профілю або галузі його наук.-пед. діяльності чи з огляду на обставини, що склалися і зумовлюють таку потребу, дане питання розглядається у порядку поновленого атестування.

Прав, регулювання процедури Н. здійснюється на основі Конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів у державах європейського регіону 1979 та Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні 1997. В Україні процедура Н. регулюється пост. КМ України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» від 28.VI 1997 та наказом Міносвіти України «Про порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента» ВІД 13.XI 1997.

С. В. Березовська.