Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
   

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

— застосування цив.-правових засобів з метою забезпечення цив. прав. Здійснюється за допомогою заходів матеріально-правового і процес.-правового характеру.

Як самост. суб'єктивне право, 3. ц. п. містить ряд можливостей для суб'єкта, а саме: реалізувати право власними діями, вимагати відповідної поведінки від зобов'язаної особи, використати спец, засоби правоохор. характеру для захисту права. 3. ц. п. здійснюється судом, арбітражним судом або третейським судом шляхом визначення цих прав, відновлення стану, який існував до порушення права, і припинення дій, що порушують право, присудження до виконання обов'язку в натурі, компенсації моральної шкоди, припинення або зміни правовідносин, стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у випадках, передбачених законом або договором, — неустойки (штрафу, пені), а також ін. засобами, передбаченими законом (ст. 273 Цивільного процесуального кодексу України; ст. 6, 204, 440, 440' Цивільного кодексу України). 3. ц. п. в адм. порядку здійснюється поданням скарги до відповідного держ. органу. Зак-во України допускає також самозахист цив. прав. Це означає виконання управомоченою особою не заборонених законом фактич. дій, спрямованих на охорону її особистих або майнових прав та інтересів. Проте для здійснення самозахисту встановлюються певні межі, які враховують те, що існують охоронювані законом права та інтереси ін. осіб, які теж необхідно захищати. Завдяки цьому не допускається використання таких заходів з метою охорони майна, які небезпечні для життя і здоров'я ін. людей. Якщо внаслідок застосування недозволених засобів захисту настає шкода для ін. осіб, виникає передбачене законом зобов'язання з відшкодуванням потерпілому заподіяної шкоди. Крім самозахисту цивільних прав, гр-ни можуть здійснювати захист своїх прав засобами операт. характеру, під якими слід розуміти юрид. засоби, що застосовуються до порушників цив. прав і обов'язків управомоченою особою як стороною у цив. правовідносинах без звернення за захистом права до відповідних держ. органів. Якщо засоби самозахисту застосовуються здебільшого для захисту речових прав, то засоби операт. характеру — для захисту зобов'язальних прав (напр., виконання управомоченою особою певних робіт, не виконаних боржником, але за його рахунок тощо).

3. ц. п. передбачає також звернення особи до відповідних держ. або громад, органів з вимогою застосувати до правопорушника засоби держ.-примус. характеру. З-поміж них особливе значення надається заходам відповідальності юридичної. Санкції цив. права мають в основному майновий характер. Крім майнових прав, захистові підлягають особисті немайнові права. Гр-нин або організація мають право у суд. порядку вимагати спростування неправдивих відомостей, що ганьблять їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам, коли той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності (ст. 7 ЦивК України). Честь і гідність гр-нина можуть бути захищені також згідно з крим. зак-вом, коли йдеться про наклеп та образу. Див. також Захист честі, гідності і ділової репутації.

Літ.: Зобов'язальне право. Теорія і практика. К., 1998.

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази