Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЗИВАЧ
   

ПОЗИВАЧ

— одна із сторін у цивільному процесі, особа, на захист суб'єктив. прав і охоронюваних законом інтересів якої порушується цивільна справа в суді нею особисто чи в передбачених законом випадках прокурором або ін. особами. Прав, статус П. регулюється ЦПК України (ст. 103). Зокрема, він має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог чи відмовитися від позову. П. може виступати і як гр-нин, і як юрид. особа. П. в одній справі можуть виступати кілька осіб (співучасників) внаслідок спільного пред'явлення позову. Виникнення співучасті зумовлюється обставинами матеріально-правового і процес, характеру, у зв'язку з чим вона поділяється на обов'язкову та факультативну. Обов'язкова співучасть може бути тоді, коли права П. у справі не можна визначити без установлення прав ін. суб'єктів спірних матеріальних правовідносин, власники спільного майна стають співпозивачами, пред'явивши позов на захист їхніх порушених прав. Факультативна співучасть настає з обставин процес, характеру з метою економії процес, засобів. Співпозивачі користуються рівними процес, правами. Відносини між ними побудовано на основі автономії — кожний з П. виступає у процесі самостійно. Але процес, діяльність одних співпозивачів може призвести до певних прав, наслідків для інших та затримати розвиток процесу. Співпозивачі можуть доручити вести справу одному з-поміж себе та приєднатися до апеляційної і касац. скарги особи, на стороні якої вони виступають. Процес, співучасть П. настає тільки за їх ініціативою.

Трапляються випадки, коли в цив. справі виступає неналежний П. При встановленні цього судом він підлягає заміні належним П. Процес, дії, виконані неналежним П., не мають прав, сили для належного П. Заміна П. ін. особою у процесі провадження у справі можлива також тоді, коли його права у спірних правовідносинах переходять до ін. осіб, тобто при настанні цив. процес, правонаступництва. Правонаступництво П. можливе внаслідок смерті гр-нина, який був суб'єктом таких правовідносин, ліквідації юрид. особи, уступки права вимоги. При процес, правонаступництві всі процес, дії, виконані попередником, є обов'язковими для наступника. Процес, правонаступництво можливе на всіх стадіях процесу. Процес, правонаступники набувають усіх нереалізованих прав попередника на час вступу до справи. Для виконання процес, функцій П. наділяється передбаченими ЦПК правами. Він також має певні обов'язки.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази