Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СТРОКИ ПРОЦЕСУАЛЬНІ
   

СТРОКИ ПРОЦЕСУАЛЬНІ

- передбачені у прав, порядку проміжки (періоди) часу для проведення відповід. дій чи виконання зобов'язань учасниками судочинства, а також застосування норм матеріального права. Найповніше ці строки врегульовано для учасників цив., госп. і крим. судочинства. Вони закріплені, зокрема, в ЦПК, ГПК, КПК та ін. законод. актах України.

С. п. класифікують за багатьма критеріями, які можуть бути імператив, і диспозитивними, визначеними або невизначеними, загальними та окремими. Зак-вом встановлено заг. правила обчислення різних видів строків. Як правило, С. п. обчислюються роками, місяцями, днями (добами), а в крим. процесі — також годинами (затримання підозрюваного, розгляд і вирішення прокурором заяви про відвід або самовідвід слідчого тощо). С. п., що обчислюються за годинами, починають вираховувати після закінчення години, від якої вони почалися, і завершуються по закінченні вказаної у законі кількості годин. С. п., що обчислюються днями (добами), вираховуються від моменту закінчення 24-ї години доби, з якої вони почалися, і закінчуються о 24-й годині визначеної законом ост. доби. Перебіг С. п., встановлених за вказівкою на подію, що має неминуче настати, починається наст, дня після настання цієї події. Тобто при обчисленні С. п. не беруться до уваги та година і той день, від яких починаються строки (ст. 86 і ст. 87 ЦПК, ст. 50 ГПК, ст. 89 КПК). У випадку обчислення С. п. за місяцями вони завершуються відповідного числа ост. місяця (ст. 87 ЦПК, ст. 51 ГПК, ст. 89 КПК), а за роками — відповід. місяця і числа ост. року строку (ст. 87 ЦПК, ст. 51 ГПК). Якщо закінчення С. п., що обчислюються за місяцями або роками, припадає на такий місяць, який не має відповід. числа (напр., 31-го — в квітні, 29-го — в лютому), то строки закінчуються ост. дня такого місяця. Коли завершення С. п. припадає на нероб, день, то за ост. день строку вважається перший після нього роб. день (ст. 87 ЦПК, ст. 51 ГПК, ст. 89 КПК).

Якщо відповідну дію належить провести в суді, органах дізнання чи досуд. слідства, то строк завершується у встанови, час закінчення роб. дня (служб, занять) у цих установах (ст. 87 ЦПК, ст. 89 КПК). С. п. не вважаються пропущеними, якщо до їх закінчення док-ти (скарги, заяви тощо) чи грош. суми здано на пошту, а для осіб, яких тримають під вартою, — коли скаргу чи ін. док-т подано адміністрації місця поперед, ув'язнення (ст. 87 ЦПК, ст. 51 ГПК, ст. 89 КПК). Після закін. встановлених законом або призначених судом С. п. втрачається право на вчинення тих або ін. процес, дій. С. п., пропущені з поваж, причин, можуть бути продовжені або поновлені за заявою (клопотанням) заінтерес. особи постановою органу дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду (ст. 89 ЦПК, ст. 53 ГПК, ст. 90 КПК).

Перебіг незакінчених С. п. зупиняється на весь час зупинення провадження у справі й продовжується з дня поновлення провадження. С. п. обчислюються підсумовуванням часу, що минув до моменту зупинення провадження, і часу, який збіг після його поновлення. С. п., протягом яких учасники судочинства зобов'язані утримуватися від певних дій, є проміжки часу чинності окр. заходу забезпечення позову чи конкр. запобіжного заходу. Напр., накладення арешту на майно відповідача забороняє йому розпоряджатися належним на праві власності майном до вирішення цив. чи госп. спору (ст. 152 ЦПК, ст. 67 ГПК). Застосування до підозрюваного чи обвинуваченого такого запобіж. заходу, як підписка про невиїзд, забороняє відлучатись їм з місця пост, проживання чи тимчас. перебування без дозволу слідчого (ст. 151 КПК). Посад, особи, які ведуть процес, за недотримання С. п. підлягають відповідальності дисциплінарній. Навмисне порушення процес, закону суддею під час розгляду крим. чи цив. справ розглядається, з урахуванням конкр. обставин, як неналежне виконання ним своїх профес. обов'язків (пост. Пленуму ВС України «Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ» від 1 .IV 1994). С. п. встановлені не тільки національним, а й міжнар. правом. Здебільшого це стосується діяльності міжнар. суд. органів та міжнар. організацій.

Див. також Строки у праві.

О. Л. Бигич, О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази