Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
   

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

- метод вивчення правових систем різних держав шляхом зіставлення однойм. правових норм, інститутів, принципів тощо та практики їх застосування. Є також галуззю прав, знань і юрид. навч. дисципліною. Метод П. п. має давню історію. Письмові спроби порівняння іудейського права та римського права були зроблені ще в 4 ст. У 18 ст. цим методом користувалися європ. просвітителі. Прабатьком П. п. називають Ш. Л. Монтеск'є. У 19 ст. в Європі (Німеччина, Франція, Англія та ін.) з'явилися асоціації і товариства П. п. 1900 в Парижі (Франція) було проведено 1-й Міжнародний конгрес П. п. А 1924 в м. Гаазі (Нідерланди) утворено Міжнародну академію П. п.

У розвиток сучасного П. п. значний внесок зробив Р. Давид — автор широко відомої праці «Основні правові системи сучасності». За участю провід, правознавців світу в Європі (м. Тюбінген, Німеччина; м. Гаага, Нідерланди) видається (з 1971) 17-томна «Міжнародна енциклопедія порівняльного права». Багато зробили у цій галузі М. Ансель, А Кісс (Франція), Г. Гаттендж (Великобританія), К. Цвейгерт, Г. Путтфаокенан (Німеччина), М. Рейнстайн (США), В. Кнапп (Чехія), І. Надь (Угорщина), С. Попеску (Румунія), В. А. Туманов, В. М. Кудрявцев (Росія) та ін. вчені. Метод П. п. нині широко використовується і в Україні. У складі Мін'юсту України діє Центр порівняльного права. Відповідні наук, дослідження проводять Центр порівняльного правознавства Ін-ту д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України та ін. юрид. наук, установи. Курс П. п. читається у багатьох вищих юрид. навч. закладах країни. Метод П. п. є наріж, каменем розвитку універсальної прав, науки. Він застосовується у тісному зв'язку з ін. методами юрид. науки (історичним, аналітичним тощо) як на рівні мікропорівняння (дослідження нац. правових систем), так і на рівні макропорівняння (дослідження «сімей правових систем»). П. п. дає можливість на основі зіставлення відібрати кращі зразки з правового досвіду для удосконалення нац. правових систем. Метод є також основою уніфікації і гармонізації права через міжнар. договори, засобом виявлення загального і особливого у правових системах у цілому та окр. країн. Використання його дає можливість краще усвідомити нац. правовий досвід в аспекті зарубіжного досвіду, зіставити стан розвитку нац. правової системи зі світ, тенденціями у розвитку права.

Літ.: Butler W. Е. International Law in Comparative Perspective. Leiden, 1979; Давид P., Жоффре-Спинози К. Осн. правовые системы современности. М., 1996; Тихомиров Ю. А. Курс сравн. правоведения. М., 1996; Цвай-герт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част, права, т. 1-2. М., 1998.

У. Е. Батлер, Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази