Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІЛЬВАРОК
   

ФІЛЬВАРОК

(польс. folwark — невелика садиба, від нім. Vorwerk — хутір) — в Польщі, Литві, Україні та Білорусі у 14—19 ст. комплекс госп. будівель і зем. угідь, де феодал-поміщик вів власне г-во, використовуючи працю селян-кріпаків — панщину як осн. форму феод, ренти. На укр. теренах Ф. уперше з'явилися у Галичині в 15 ст. На більшості укр. земель, що входили до складу Великого князівства Литовського, фільваркова система господарювання почала поширюватися з середини 16 ст., після запровадження «Устави на волоки» 1557. У зв'язку з розвитком внутрішнього і особливо зовн. ринку (мануфактурна галузь західноєвроп. країн потребувала сільськогосп. сировини) у феодалів виникла потреба в організації власного г-ва для в-ва хліба на продаж, найбільше на експорт і переробку сільськогосп. продукції для відправки на ринок у вигляді напівфабрикатів. Спочатку Ф. організовувалися на великокнязівських (держ.) землях, згодом магнати і шляхта почали заводити Ф. у приват, маєтках як економічно найбільш вигідні для них г-ва. Ф. зростали за рахунок сел. наділів (обезземелення селян), а також захоплення громад, і вільних, заною освоєних земель на сході й пд. сході. Разом із загарбанням сел. земель великі землевласники запроваджували панщину, щоб мати робочу силу в своїх Ф. В ост. чверті 16 і 1-й пол. 17 ст. в Україні утвердилося велике магнатське землеволодіння у формі фільваркового г-ва, що грунтувалося на панщині. На західноукр. землях Правобереж. України Ф. існували до скасування кріпацтва у 19 ст. В Україні назва «фільварок» вживалася для означення поміщицьких господарств до 1917.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази